Hoe sociale media binnen het Amerikaanse hoger onderwijs worden gebruikt?

Faculty Focus heeft verleden jaar onderzocht hoe Facebook, Twitter en LinkedIn binnen het Amerikaanse hoger onderwijs door het personeel wordt gebruikt. Ook hebben de onderzoekers gekeken hoe laptops en smartphones worden gebruikt. Gebruikt men sociale media intensief? Ook binnen het onderwijs?

De vragenlijst is online afgenomen. Er hebben zo’n 860 mensen aan het onderzoek meegedaan, waarvan ongeveer 60% docenten. De respondenten hebben uitgebreid de gelegenheid gegeven om hun oordelen toe te lichten. De volgende zaken vallen mij in het bijzonder op:

  • Laptops zijn populairder om in het onderwijs te gebruiken dan smartphones. 36,5% van de respondenten niet studenten niet toe om smartphones in de les te gebruiken. Ruim 9% verbiedt ook het gebruik van laptops.
  • Van de drie onderzochte sociale media is Facebook verreweg het meest populair. Bijna 85% van de ondervraagden heeft een Facebook-account. Bijna 45% gebruikt Facebook zelfs dagelijks. Ruim 66% heeft een account op LinkedIn, maar gebruikt deze applicatie veel minder intensief dan Facebook. Ongeveer de helft van alle respondenten heeft een Twitter-account. 16,5% gebruikt Twitter dagelijks. De gehanteerde onderzoeksmethode is er volgens mij debet aan dat er naar verhouding veel Tweeps onder de respondenten zijn.
  • LinkedIn wordt relatief vaak vooral voor professionele doelen gebruikt, terwijl Facebook naar verhouding vaak alleen voor privédoelen gebruikt worden. Helaas hebben de onderzoekers niet echt expliciet gemaakt wat zijn onder ‘professioneel gebruik’ verstaan.
  • Een grote groep gebruikers is zeer terughoudend in het toelaten van studenten tot hun ‘vrienden’ op Facebook.
  • Ongeveer 68% van de respondenten heeft met studenten gesproken over online reputatie.
  • De onderzoekers hebben niet expliciet gevraagd wie sociale media al binnen het onderwijs gebruikt. Zij hebben wel gevraagd wie -van degenen die nu Facebook, LinkedIn en Twitter niet binnen het onderwijs inzetten- van plan is binnen twee jaar sociale media voor leerdoeleinden te gaan gebruiken. De percentages van degenen die dat vast van plan zijn variëren van 8,7% (LinkedIn) tot 12,3% (Facebook). De meerderheid van de ‘non-users’ is niet van plan hun gedrag te veranderen.
  • De antwoorden op de vraag of de eigen onderwijsinstelling een sociaal media-beleid heeft zijn ook opvallend. Maar liefst 40,6% weet het niet, terwijl 30% zegt dat er geen beleid is. 29,4% geeft aan dat dit beleid wel is geformuleerd.

Ik heb de indruk dat sociale media en mobiele technologie door Amerikaanse medewerkers van onderwijsinstellingen intensief worden gebruikt, maar dat dit gebruik relatief weinig gericht is op het onderwijs zelf. Een vergelijking met ons land is lastig te maken omdat de noodzakelijke gegevens ontbreken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.