Impressie bijeenkomst twee AI Advisory Board ROERCollege Schöndeln

Op 14 december 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats van de AI Advisory Board van ROERCollege Schöndeln, die ik mag begeleiden. Gisteravond vond bijeenkomst twee van deze adviesraad plaats. Deze blogpost bevat een impressie.

De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.
DALL-E: De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.

Een AI Advisory Board is een platform waarin lerenden, ouders/verzorgers, medewerkers (waaronder docenten en directieleden) en andere betrokkenen een stem kunnen krijgen in hoe AI binnen een schoolorganisatie ingevoerd en gebruikt kan worden. ROERCollege Schöndeln is bij mijn weten de eerste onderwijsinstelling met een AI Advisory Board.

Tijdens bijeenkomst 1 hebben we onder meer gekeken naar wat generatieve AI is, wat kansen en risico’s zijn, en met welke onderwerpen de AI Advisory Board zich bezig zal houden (lees de impressie). Gisteren hebben we ons met één van die onderwerpen bezig gehouden: hoe kunnen medewerkers en leerlingen generatieve AI wijs en doordacht leren gebruiken?

Eerst hebben we gesproken over leeruitkomsten voor medewerkers en leerlingen, als het gaat om generatieve AI (wat moeten betrokken leren?). Ik had ChatGPT leeruitkomsten voor leerlingen en medewerkers laten uitwerken. Die hebben we eerst aangepast en aangescherpt.

Vervolgens zijn we ingegaan op hoe medewerkers (met name docenten) en leerlingen kunnen werken aan deze leeruitkomsten. We hebben daarbij onder meer gebruik gemaakt van de elf typen leeractiviteiten uit het onderzoek van Marjanne Hagedoorn, Maaike Koopman, Machiel Bouwmans en Elly de Bruijn.

Twee groepen hebben gekeken naar hoe medewerkers aan leeruitkomsten kunnen werken, de twee andere groepen keken naar de leerling. Ik moet de resultaten nog uitwerken. Maar bij docenten lag de nadruk op meer informele manieren van leren, terwijl bij leerlingen integratie in bestaande lessen belangrijk was. Daarmee bereik je ook leerlingen voor wie generatieve AI anders minder toegankelijk is (om wat voor reden dan ook). Een andere leeractiviteit voor medewerkers en leerlingen is een AI-lab waar je onder begeleiding ervaring kunt opdoen met kwalitatief goede generatieve AI.

Het was weer een boeiende bijeenkomst, met veel interactie. De volgende keer gaan we in op regels en afspraken over het gebruik van generatieve AI.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *