Indrukwekkende transformaties van bedrijven (en wat kan opleiden en onderwijs daarvan leren)?

De afgelopen jaren hebben een aantal grote bedrijven radicale innovaties doorgevoerd. Waar kenmerken die transformaties zich door? En kan de wereld van onderwijs en opleiden daarvan leren?

Scott D. Anthony, Alasdair Trotter en Evan I. Schwartz hebben een boeiend artikel geschreven over de meest succesvolle transformaties van grote bedrijven, in de laatste jaren. Zoals een oliemaatschappij die zich is gaan toeleggen op windenergie. Ook Philips komt er in voor. De multinational die zich aanvankelijk met verlichting bezig hield, houdt zich nu voornamelijk bezig met systemen voor de gezondheidszorg. Het artikel is het resultaat van een onderzoek naar deze transformaties.

Alle bedrijven hebben gemeen dat zij een radicale transformatie hebben doorgemaakt. De urgentie was groot omdat deze bedrijven door allerlei omstandigheden hun positie op de markt kwijt raakten. Zij dienden een nieuwe missie met een hoger doel te identificeren die de organisatie een nieuwe impuls moest geven. Het ging om het ontwikkelen van een nieuwe kernactiviteit, waarbij nieuwe terreinen van duurzame groei gevonden moesten worden. Daarbij ging het niet alleen meer om het dienen van de belangen van de aandeelhouders, maar ook om

serving society, through innovation, commitment to a healthy environment and economic opportunity for all.

(Persoonlijk lees ik dergelijke passages met enige argwaan, aangezien bepaalde grote bedrijven “serving society” vooral met de mond belijden en ondertussen meewerken aan uitbuiting van arbeiders in Derde Wereld-landen of het milieu schade berokkenen)

Netflix op 1

Anthony cs hebben onderzoek gedaan naar deze transformaties vanuit drie perspectieven:

  • Nieuwe groei.
  • Opnieuw positioneren van de kernactiviteiten.
  • Financiële positie.

Vanuit deze perspectieven staat Netflix op de eerste plaats. Netflix heeft zich opnieuw uitgevonden door niet langer uitsluitend reeds bestaande series en films te ontsluiten, maar ook om eigen producties te lanceren. In de top 20 staan 9 bedrijven uit de VS, 6 bedrijven uit Azië (waarvan vier uit China) en 5 bedrijven uit Europa (met Philips als enige Nederlandse bedrijf).

Digitalisering, vergroening, gezondheidszorg zijn de drie centrale thema’s die je terug ziet komen.

Eén bedrijf, het Chinese Tencent, is zich sinds 2011 ook gaan toeleggen op technology enhanced learning. Hun hoger doel is namelijk om de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren met behulp van digitalisering. De business unit Tencent Education ontwikkelt educatieve inhoud en diensten voor particulieren, scholen en leidinggevenden binnen het onderwijs.

Anthony cs benadrukken bij transformaties het belang van een nieuw ‘hoger doel’. Dit hoger doel moet doordrongen zijn in de cultuur, strategische beslissingen sturen en duidelijkheid geven aan de dagelijkse taken. Het is van groot belang dat medewerkers zich eigenaar voelen over dat hogere doel.

Verder valt me op:

  • De veranderingen vinden niet van vandaag op morgen plaats. Ze duren vaak vele jaren.
  • Veranderingen vloeien vaak voort uit gesprekken met klanten.
  • Veranderingen vinden niet gemakkelijk plaats. Ze gaan bijvoorbeeld vaak gepaard met het verlagen van kosten.
  • Volgens mij hebben deze bedrijven ook voldoende middelen om te investeren in transformaties.

De auteurs concluderen:

The takeaway lesson from these mission-changers is clear: In an era of relentless change, a company survives and thrives based not on its size or performance at any given time but on its ability to reposition itself to create a new future, and to leverage a purpose-driven mission to that end. That’s why strategic transformation may be the business leadership imperative of the 21st century.

Relevantie voor opleiden en onderwijs?

Je moet altijd ontzettend uitkijken om geleerde lessen van grote bedrijven toe te passen op de wereld van opleiden en onderwijs. Wat ik echter erg sterk vind, is het formuleren van een hoger doel, en het inbedden van dat hoger doel in de organisatiecultuur. Een dergelijk doel zou medewerkers moeten motiveren om invulling te geven aan hun werk.

Daarnaast is het van belang om na te denken over de urgentie van een verandering. Rechtvaardigt de urgentie een transformatie, een ingrijpende innovatie of is verbetering meer op z’n plaats?

Wat deze bedrijven volgens mij wel gemeen hebben met onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, is dat grote veranderingen de nodige tijd in beslag nemen, en dat het van belang is in dialoog te treden van klanten.

We denken vaak dat het onderwijs traag innoveert. Bij bedrijven vinden innovaties ook niet van vandaag op morgen plaats. Bovendien hebben bedrijven vaak meer financiële slagkracht, en zijn zij vaak beter in staat om drastische maatregelen te treffen (zoals kostenreducties).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.