Inspiratiesessie Hoe kunnen nieuwe leertechnologieën een impuls geven aan leertrajecten?

Vandaag heb ik een inspiratiesessie verzorgd voor een groep medewerkers van de Evolva-groep. Centraal stond de vraag: wat zijn mogelijkheden om leertechnologie te gebruiken bij het versterken van leertrajecten binnen organisaties (bijvoorbeeld tijdens workshops)?

Ik ben begonnen met te inventariseren welke leertechnologieën de aanwezigen al gebruiken. Vervolgens hebben we zes leertechnologieën behandeld. Bij elke leertechnologie zijn we ingegaan op:

  • De uitdaging (wat kun je ermee bereiken?)
  • Wat is het?
  • Hoe werkt het?
  • Demonstratie en mee werken

De behandelde leertechnologieën zijn:

  • TodaysMeet om bronnen te delen tijdens sessies en een grote groep deelnemers (ook ‘stille’ deelnemers) vragen te laten stellen tijdens een bijeenkomst. TodaysMeet gebruik ik zelf vaak, onder meer vandaag.
  • Mentimeter om voorkennis te activeren, te checken of deelnemers zich hebben voorbereid, ideeën te inventariseren, discussies te starten, meningen te peilen en ‘stille’ deelnemers bij de sessie te betrekken. Ik gebruik zelf Mentimeter Pro. Deze applicatie heeft een strakke en zakelijke uitstraling, je kunt je eigen logo gebruiken, per organisatie kun je vier accounts gebruiken (meer kost extra), je kunt verschillende vraagtypes (voor verschillende doelen) gebruiken, je kunt Mentimeter gebruiken bij grote groepen en je kunt presentaties met vragen hergebruiken.
  • Tricider om deelnemers actief na te laten denken over een vraag, ideeën te formuleren en argumenten te bedenken. Vervolgens kunnen lerenden stemmen op ideeën. Belangrijk hierbij is het structureren van het proces (faseren). Voorheen gebruikte ik ProConIt hiervoor. Deze applicatie bestaat niet meer, wat tevens wijst op één van de beperkingen van gratis toepassingen.
  • Padlet voor brainwriting, activeren van voorkennis en het laten delen van bronnen.
  • Adobe Spark om deelnemers een artefact te laten maken, bijvoorbeeld als ijsbreker of als metafoor. Je kunt deze applicatie ook gebruiken voor creatieve verwerkingsopdrachten en digital storytelling. Via Adobe Spark kun je deelnemers een poster laten maken, een online verhaal of een video (bijvoorbeeld via foto’s). Als je gebruik maakt van de zoekfunctie, dan zoekt Adobe Spark naar foto’s met een Creative Commons-licentie. Gebruik overigens wel Engelstalige zoektermen.
  • Google Forms voor het maken van een online intakeformulier, een online evaluatieformulier of ten behoeve van het uitvoeren van een online review. Ik gebruik Google Forms bijvoorbeeld om deelnemers na te laten denken over de didactische waarde van bepaalde leertechnologieën.

Aan het eind heb ik enkele algemene tips gegeven. Zo moet je steeds strenger rekening houden met privacy (en terecht). Ik heb ook verwezen naar mijn typering van leertechnologieën en naar Edshelf: Find the right educational tools for your needs.

Hieronder vind je mijn slides. De ruimte binnen TodaysMeet is inmiddels gesloten. De resultaten van vragen in Mentimeter zijn niet in de slides opgenomen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: