Integreer jij op een goede manier ICT in je onderwijs? Triple E Framework helpt bij de analyse #TripleEFrame

Het is zinvol om regelmatig te reflecteren op het gebruik van leertechnologie. Bereiken we ermee wat we willen bereiken? Als docent en onderwijsontwikkelaar kun je verschillende hulpmiddelen gebruiken die kunnen helpen om kritisch te kijken naar de inzet van ICT voor leren, onderwijs en opleiden (zoals mijn beschrijvingskader). Vandaag wil ik in dit kader aandacht besteden aan het Triple E Framework.

Henk Massink van Avans Hogescholen vroeg mij gisteren of ik bekend ben met het Triple E Framework. Dit is een raamwerk waarmee je als docent kunt nagaan of je ICT op een goede manier binnen je onderwijs integreert. Daarbij gaat de bedenker van het model, dr. Liz Kolb van de Universiteit van Michigan, ervan uit dat leren op de eerste plaats komt, en technologie op de tweede. Learning First, Technology Second is ook de titel van een boek dat Kolb in 2017 over dit raamwerk heeft geschreven.

Ik kende het model niet, maar ben wel gecharmeerd van de website dat aan dit raamwerk is gewijd. Het raamwerk stamt oorspronkelijk uit 2011, en is toen ontwikkeld voor het K-12 onderwijs. Als raamwerk is het model echter breder toepasbaar.

Leerdoelen zijn dus het uitgangspunt van het model. Hoe kun je ICT inzetten zodat lerenden leerdoelen behalen? De samensteller onderscheidt dan drie componenten in het raamwerk:

  1. Engagement oftewel betrokkenheid bij leerdoelen. Daarbij gaat het niet zo zeer over de vraag of de technologie de interesse van de lerende kan wekken, maar met name ook of lerenden daadwerkelijk actief worden betrokken bij de inhoud. Het gaat erom dat lerenden tijd aan leertaken besteden en dat leertechnologie dat faciliteert (“time on task” engagement). De leertechnologie zou ook moeten stimuleren dat lerenden van en met elkaar leren, in plaats van geïsoleerd leren met een tool. Kolb wijst daarbij onder meer op het afleidende karakter van ICT.
  2. Enhancement oftewel versterking/verbetering van leerdoelen. Leertechnologie voegt daarbij waarde toe aan het leren. Je kunt manieren van leren realiseren die op een traditionele manier niet of niet gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.
  3. Extention oftewel uitbreiding. Leertechnologie breidt in feite de leeromgeving van lerenden uit doordat je beter in staat bent de echte wereld bij het onderwijs te betrekken. Een ander aspect is het helpen ontwikkelen van vaardigheden die normaliter nauwelijks in het curriculum aan de orde komen, maar waar door het gebruik van ICT in het onderwijs wel aan gewerkt wordt.

Het mooie is dat deze website deze drie componenten uitgebreid uitwerkt op basis van onderzoek. Kritische noot: de auteur geeft aan dat “drill and practice” software niet bijdraagt aan positieve leerresultaten van lerenden. Daarbij verwijst zij naar onderzoek van Wenglinsky uit 1998. Volgens mij is dit onderzoek achterhaald. Kwalitatief goede drill and practice programma’s dragen volgens mij wel degelijk bij aan leren, ook afhankelijk van de resultaten die je beoogt (noodzakelijke denkvaardigheden, maar wel van een lagere orde). Daarbij is het wel zaak om regelmatig te blijven oefenen.

Daarnaast bevat de website een aantal tools die docenten helpen te reflecteren op hun curriculum:

  • Een rubric voor de evaluatie van een lesontwerp waarmee je kunt meten hoe significant de technologie de leerdoelen van de lerende beïnvloedt op basis van het Triple E Framework. Dat gebeurt aan de hand van een aantal vragen met drie keuzemogelijkheden.
  • Een rubric waarmee je kunt evalueren of technologie binnen een lesplan in lijn is met de leerdoelen van een lesplan.
  • Een rubric waarmee je kunt analyseren of een website of app engagement, enhancement en/of extention faciliteert en bevordert.

Tenslotte vind je via deze website blogposts (met RSS feed) en zeer veel relevante achtergrondinformatie.

Zie ook mijn Stappenplan technology enhanced learning ontwikkelen waarin ik o.a. verwijs naar diverse hulpmiddelen bij net ontwikkelen van leren, onderwijs en opleiden met behulp van leertechnologie. Het Triple E Framework krijgt hierin ook een plek.

Onderstaande video van iets meer dan 11 minuten licht een en ander toe.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *