Is het verrijkte virtuele model voor blended learning de toekomst voor het onderwijs?

Het verrijkte virtuele model is een model voor blended learning waarbij veel online wordt geleerd. Is dit model het meest geschikt voor het (voortgezet) onderwijs van de toekomst? Jenny White is optimistisch. Ik kijk er met meer nuance naar.

Jenny White schrijft dat binnen het voortgezet onderwijs in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van authentieke leersituaties, meer flexibilisering en leeractiviteiten buiten de school. Daar komt bij dat lerenden school ook combineren met een baan of stage. Lerenden komen daardoor niet elke dag naar school. Dankzij blended learning kun je volgens haar deze manieren van leren daarom beter faciliteren.

White verkent daarom de vraag of het verrijkte virtuele model voor scholen voor voortgezet onderwijs het model van de toekomst is.

Het verrijkte virtuele model is volgens haar per definitie vrij eenvoudig: lerenden leren hoofdzakelijk online en bezoeken op bepaalde dagen de school. Leren gebeurt overal, altijd en (soms) in wisselend tempo. Lerenden en docenten komen bij elkaar met als doel:

  1. De leerervaringen van lerenden te verrijken met bijvoorbeeld groepswerk
  2. Lerenden via regelmatige persoonlijke voortgangsgesprekken bij hun docenten en adviseur(s) ter verantwoording te roepen.

Opvallend: het Christensen Institute heeft ontdekt dat dit model met name wordt toegepast door scholen die aanvankelijk volledig online onderwijs verzorgden. Zij merkten dat lerenden anders moeite hadden om ‘bij de les te blijven’. Dankzij bijeenkomsten konden zij lerenden beter ondersteunen.

White noemt dit model ‘disruptief’ omdat lerenden tijd, leerpad, tempo en in sommige gevallen de plaats van het leren zelf kunnen bepalen.

Het verrijkte virtuele model wordt volgens White nog maar sporadisch door traditionele scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt. Volgens haar biedt dit model echter mogelijkheden voor flexibilisering, en voor het inspelen op passies van lerenden. White geeft een aantal voorbeelden van scholen die dit model op dit moment al toepassen.

Volgens haar is de effectiviteit van dit model afhankelijk van de mogelijkheid om samenhangende leerervaringen voor lerenden te realiseren. Online, offline en “off-campus” leren moeten met elkaar verbonden zijn en elkaar en wederzijds versterken.

Daarbij is het volgens White ook van belang dat de voortgang van individuele lerenden wordt gemonitord. De face-to-face tijd zou gebruikt moeten worden voor het ontwikkelen van relevante academische als sociaal-emotionele vaardigheden. White stelt dat indien de ervaring van de eerste scholen leert dat dit model ook goede resultaten leidt,

there’s no doubt that the Enriched Virtual blended-learning model will continue to shape the future of high school.

Mijn opmerkingen

  • White legt terecht een verband met de mate van flexibilisering, het gebruik van leertechnologie buiten de school en de toepassing van dit model voor blended learning. Er zijn echter meer modellen voor blended learning die uitgaan van veel flexibiliteit en het gebruik van leertechnologie buiten de school.
  • Ik kan me voorstellen dat er ook scholen zijn die bewust niet kiezen voor deze invulling van flexibilisering. Bijvoorbeeld omdat dit niet past bij de doelgroep.
    Een recente metastudie laat onder andere zien dat bij het concept van de flipped classroom -een ander model voor blended learning- het behoud van face-to-face tijd essentieel is voor een succesvolle toepassing. Zij stellen dat je dus niet de tijd die je aan bijeenkomsten besteedt, moet verminderen. Als je het verrijkte virtuele model toepast, dan doe je dat wel. De metastudie kijkt echter niet naar de mogelijke inzet van synchroon online leren in plaats van face-to-face leren.
  • Wat in elk geval belangrijk is, is dat je heel goed nadenkt over je pedagogisch-didactisch concept, en bijvoorbeeld aandacht besteed aan hoe online leren lerenden kan aanzetten om intensief te leren en effectieve leerstrategieën toe te passen. White heeft daar ook oog voor, maar stapt m.i. wat makkelijk over de beperkingen van het geringe contact met een deel van de  doelgroep van het voortgezet onderwijs heen. Wellicht kun je hiervoor echter ook synchroon online leertechnologie gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.