Is kennis onbelangrijk geworden nu we alles kunnen opzoeken?

Dankzij internet en slimme zoekmachines hebben we de beschikking over een enorme hoeveelheid informatie. Om die reden lees en hoor je pleidooien dat je informatie niet meer hoeft te onthouden. Een recente video illustreert echter wat kan gebeuren als je niet over parate kennis beschikt.

Toen ik studeerde had ik de beschikking over mijn boeken of bezocht ik een bibliotheek als ik begrippen of concepten wilde bestuderen. Het koste relatief veel tijd voordat je relevante artikelen had gevonden. Soms moest je deze zelfs bestellen bij een andere bibliotheek. Nu hebben we online toegang tot databases. Ook zijn er veel vrij toegankelijke publicaties waar je uit kunt putten.

Uiteraard heeft deze overvloed aan informatie tot nieuwe uitdagingen geleid (informatievaardigheden, kunnen cureren, etc). Tegelijkertijd lees je betogen waarin wordt gesteld dat weetjes makkelijk gevonden kunnen worden op internet:

Leerlingen moeten vooral leren kritisch bronnen te beoordelen. Bedrijven en instellingen vragen dat je de kennis toepast op een creatieve en flexibele manier.

Menig wetenschapper, die zich met leren bezig houdt, is echter van mening dat je belangrijke vaardigheden -zoals kritisch denken of creatief zijn- pas kunt ontwikkelen als je over een gezonde kennisbasis beschikt. Je kunt pas op basis van kennis tot inzicht komen.

Natuurlijk veroudert een deel van de feitelijke kennis en kun je informatie online opzoeken. Deze informatie krijgt echter betekenis op basis van aanwezige voorkennis. Bovendien is er ook veel kennis die niet snel veroudert.

Daarnaast kost het veel tijd als je informatie steeds moet opzoeken. Je bent ook lang niet altijd in de gelegenheid om informatie op te zoeken.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande video. In het eerste deel geeft de kandidaat-rechter blijk van weinig relevante ervaring, terwijl de laatste minuut illustreert dat het met diens basiskennis ook bepaald niet goed zit.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
One comment on “Is kennis onbelangrijk geworden nu we alles kunnen opzoeken?
  1. Ik denk ook dat basiskennis heel belangrijk is. Anders zijn er geen haakjes om je kennis en observaties aan op te hangen. Het is niet alleen kennis, ook een manier van kijken. Kijk maar naar hoe mensen van dezelfde studie later heel andere dingen doen maar toch een bepaalde manier van kijken hebben.

Top

%d bloggers liken dit: