Blog Archives

Hoe belangrijk is kennis voor werkprestaties?

Hoeven werknemers niet meer over parate kennis te beschikken, nu zij de beschikking hebben over zoekmachines en performance support systemen? Wel degelijk.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Is kennis onbelangrijk geworden nu we alles kunnen opzoeken?

Dankzij internet en slimme zoekmachines hebben we de beschikking over een enorme hoeveelheid informatie. Om die reden lees en hoor je pleidooien dat je informatie niet meer hoeft te onthouden. Een recente video illustreert echter wat kan gebeuren als je niet over parate kennis beschikt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Willen lerenden niet iets onthouden als ze dat gemakkelijk kunnen opzoeken?

Waarom zou je iets moeten onthouden, als je het ook kunt opzoeken? Dit onderwerp schijnt Elliot Masie afgelopen zondagochtend geadresseerd te hebben tijdens een bijeenkomst met ongeveer vijftig Nederlands L&D-functionarissen en -adviseurs. Op het eerste oog is dit grote onzin. Oordeel echter niet te snel.

Lees meer ›

Tags: , ,

Digitaliserings-sceptici hebben beperkte opvatting van digitalisering en onderwijs

Het afgelopen weekend verscheen in Trouw het artikel ‘Is kennis niet een beetje achterhaald?’ In dit artikel wordt ‘digitalisering van het onderwijs’ gekoppeld aan de (m.i. onzinnige) discussie of je kennis nog via onderwijs moet verwerven. Ik stoor me hier aan.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leve parate kennis

Mensen die vinden dat kennis minder belangrijk is, omdat het kan worden opgezocht, helpen onderwijsontwikkeling niet veel verder.

Lees meer ›

Tags: , ,

Lachen om voorspellingen over technologie en onderwijs (#in)

Ten behoeve van de voorbereiding van een presentatie, stuitte ik gisteren op onderstaande presentatie. De dia's bevatten allemaal historische uitspraken over technologie en onderwijs, die hel en verdoemenis voorspelden.

Technology and Education

Nu lachen we hierom.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Wordt er minder beschouwend geblogd dankzij nieuwe sociale media? (#in)

Darren Draper vraagt zich af of Will Richardson's besluit om over stappen van zijn traditionele weblog naar Tumblr een ijkpunt vormt van het begin van het einde van "long-form educational blogging". Draper signaleert een verandering in de manier waarop mensen samen werken en zelfs hun diepste overwegingen delen met anderen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Kennisinvesteringsagenda 2010 bevat goede ingrediënten voor onderwijsinnovatie

Je kunt van het Innovatieplatform vinden wat je wilt, maar hun meest recente Kennisinvesteringsagenda 2010 mag er zijn, ook al ontbreekt de rol van ICT in de uitgave. In dit rapport wordt onder meer prioriteit gegeven aan topdocenten voor elke onderwijsdeelnemer, meer maatwerk in het onderwijs en een leergieriger cultuur als voorwaarde voor een leven lang leren.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

#OWD09: het onderwijs doet alles met kennis, maar niets met cognitie

De laatste sessie die ik voor de afsluiting van de Onderwijsdagen 2009 mocht bezoeken, was van Harry Gankema van de KPC Group. Met veel droge humor probeerde Gankema de brug te slaan tussen cognitieve neurowetenschap en de leerpsychologie, en dit ook nog eens te vertalen naar de praktijk van curriculumontwikkeling op een ROC.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: