IT-bedrijven als opleider. Een nieuwe trend?

Bedrijven als Amazon en Google bieden in toenemende mate korte programma’s aan. Maar voornamelijk zonder traditionele aanbieders van opleidingen en onderwijs daarbij te betrekken. Is dit een nieuwe trend? Wat vind ik van deze ontwikkeling?

Afgelopen zomer heeft Amazon bekend gemaakt de komende zes jaar 700 miljoen dollar te investeren in het opleiden en omscholen van 100.000 medewerkers. Amazon vindt dit noodzakelijk omdat men lastig aan personeel kan komen en omdat een deel van het bestaande werk geautomatiseerd wordt. Paul Fain beschrijft deze ontwikkeling in de bijdrage Employers as Educators.

Onderwijsinstellingen willen in toenemende mate een rol spelen als het gaat om een leven lang leren. Zij lijken volgens Fain echter niet in staat om voldoende snelheid te maken en te opereren op de schaalgrootte van een bedrijf als Amazon. Je ziet deze ontwikkeling volgens hem overigens ook terug bij bedrijven als Google en IBM. Zo heeft Google vorig jaar een online IT-certificaatprogramma ontwikkeld, waarvoor 75.000 studenten zich hebben ingeschreven.

Deze bedrijven voelen de noodzaak om actie te ondernemen, terwijl zij ook van mening zijn dat het bestaande onderwijs niet in staat is in voldoende mate tegemoet te komen aan hun behoefte. Dat zou mede te maken hebben met de beperkte bereidheid van onderwijsinstellingen om inhoud en manier van onderwijs verzorgen te veranderen. Volgens bedrijven als Amazon kan dat beter, sneller en goedkoper. Uiteraard speelt online leren hierbij een belangrijke rol.

Deze grote IT-bedrijven kunnen volgens Paul Fain op deze manier ook zelf bepalen wat de inhoud van deze programma’s moet zijn, en over welke bekwaamheden lerenden moeten beschikken. Deze bedrijven geven aan dat hun programma’s ook werken aan standaard vaardigheden die niet alleen van toepassing op hun organisatie.

Aan de andere kant geeft Fain ook voorbeelden van samenwerking tussen grote IT-bedrijven onderwijsinstellingen. Vaak verstrekken onderwijsinstellingen certificaten voor programma’s die bedrijven en onderwijsinstellingen samen verzorgen. Ook ziet de auteur voorbeelden van universiteiten die korte programma’s aanbieden die je bovendien kunt stapelen tot een diploma. Je kunt daarbij ook certificaten van bedrijven in onderbrengen. Als grote bedrijven echter steeds vaker hun eigen koers hierbij gaan varen, dan zou samenwerking weleens gevaar kunnen lopen. Er zijn echter ook betrokkenen die denken dat deze koers het onderwijs in beweging kan krijgen.

Grote bedrijven investeren dus in toenemende mate in de deskundigheid van werknemers. Dat doen men voornamelijk ook uit eigen belang. Om competitief te kunnen blijven moet je beschikken over bekwame medewerkers. Critici hopen dat deze ontwikkeling een duurzaam karakter krijgt. Het onderwijs zou lerenden dan opleiden, bedrijven gaan werknemers dan trainen. Wel vragen bepaalde deskundigen zich af of bedrijven als Amazon zich met hun aanbod aan programma’s ook gaan richten op reguliere lerenden, die normaliter naar school gaan. Een bedrijf als Amazon trekt namelijk ook onderwijswetenschappers aan en lijkt te investeren in de ontwikkeling van een leermanagement systeem.

Mijn opmerkingen

  • Je moet een onderscheid maken tussen regulier onderwijs en opleidingen en trainingen die gericht zijn op functioneren binnen bedrijven. Het reguliere onderwijs heeft tot taak jongeren breed op te leiden, niet alleen te kwalificeren en voor te bereiden op de samenleving. Een dergelijke opleiding moet relevant zijn voor hun hele leven. Bedrijfsopleidingen zijn aanvullend en specifiek gericht op het functioneren in een bedrijf. Het is niet wenselijk als bedrijven jongeren verleiden geen reguliere opleiding te volgen, maar deel te nemen aan een bedrijfsopleiding. Dit komt je positie op de arbeidsmarkt over het algemeen niet ten goede. Er komen ongetwijfeld weer economisch minder goede tijden aan.
  • Bedrijfsacademies zijn geen nieuw fenomeen. Je ziet bedrijfsacademies opkomen in tijden van economische voorspoed, en als bedrijven behoefte hebben om nieuwe medewerkers aan te trekken of bestaande medewerkers om te scholen. De schaalgrootte van een bedrijf als Amazon is echter ongekend. Deze schaalgrootte kan ook alleen maar met online leren worden gerealiseerd.
  • Bedrijven als Amazon hebben voldoende slagkracht om een dergelijke grootschalige bedrijfsacademie op te richten. Er zijn echter maar weinig bedrijven die hier in deze omvang toe in staat zijn.
  • Onderwijsinstellingen zijn inderdaad niet in staat om in korte tijd 100.000 nieuwe lerenden te ontvangen. Ook niet als het aanbod online verzorgd wordt. Men heeft niet voldoende docenten in dienst om deze grote groep te begeleiden en te beoordelen. Zelfs als men een meerjarencontract met een bedrijf als Amazon zou afsluiten, dan heeft men nog niet 1-2-3 een grote groep nieuwe, bekwame, docenten gevonden.
  • Er zijn veel bedrijven die niet in staat zijn om een eigen bedrijfsacademie te starten. Zij kunnen het beste de samenwerking zoeken met onderwijsinstellingen. In de praktijk gebeurt dat ook. De Open Universiteit werkt bijvoorbeeld met bedrijven samen, bijvoorbeeld rond programma’s als data science.
  • Onderwijsinstellingen zullen bereid moeten zijn meer flexibel te worden en bepaalde processen (bijvoorbeeld aanmelden, toelaten, inschrijven) aan te passen. Het zijn bijvoorbeeld niet meer individuen die zich inschrijven, maar hele groepen tegelijkertijd. Je zult bijvoorbeeld ook bereid moeten zijn om cases van een bedrijf te gebruiken binnen je onderwijs, en de inhoud van het programma anderszins aan te passen aan de behoeften van het bedrijf. Lerenden willen tijdens een programma ook werken aan beroepsproducten die zij in hun praktijk kunnen gebruiken. Verder zul je bereid moeten zijn om lerenden ook ’s avonds en in het weekend te begeleiden. Online leren zal ook een belangrijke plek binnen je aanpak innemen. Werkenden zijn vaak moeilijk in staat om zich dagdelen vrij te maken om ‘naar school’ te gaan.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *