Kader voor het ontwerpen en implementeren van het concept van de flipped classroom

Het concept van de flipped classroom bestaat inmiddels meer dan tien jaar als model voor blended learning. Er is veel ervaring mee opgedaan, en ook best veel over gepubliceerd. Zo kun je dit concept vanuit verschillende leertheoretische perspectieven benaderen. Aan de hand van zes pijlers kun je dit concept ontwerpen en implementeren.

Chung Kwan Lo wil met de bijdrage Grounding the flipped classroom approach in the foundations of educational technology een kader bieden voor het ontwerpen en implementeren van het concept van de flipped classroom. De auteur doet dat aan de hand van Mike Spector’s model van zes pijlers van onderwijstechnologie. Deze pijlers zijn communicatie, interactie, omgeving, cultuur, instructie en leren. De auteur formuleert op basis van deze zes pijlers ook een aantal aanbevelingen voor het ontwerp en de implementatie van het concept van de flipped classroom.

Chung Kwan Lo beschrijft eerst voordelen van en huidige problemen met deze vorm van blended learning (forse investering bij de start, lerenden die niet ontvankelijk zijn voor deze benadering, technische problemen).

Vervolgens bespreekt de auteur de theoretische basis van de flipped classroom. Hierbij wordt verwezen naar het werk van Vygotsky, de self-determination theorie van Ryan en Deci en de cognitive load theorie (de cognitieve belasting kan dankzij het in eigen tempo bestuderen van instructies beter worden gecontroleerd).

Vervolgens gaat de auteur in op de zes pijlers van Spector. Deze pijlers bespreken elk een bepaalde dimensie van het ontwerp en de implementatie van het concept van de flipped classroom. Een tabel vat de aanbevelingen samen, die daarna meer uitgebreid worden toegelicht.

Voorbeelden van aanbevelingen zijn:

  • Introduceer het concept van de flipped classroom bij lerenden en zorg voor toestemming van de ouders.
  • Stel personele en technische middelen ter ondersteuning van het concept van de flipped classroom beschikbaar.
  • Bevorder een cultuur binnen het onderwijs voor instructie waarbij de lerende centraal staat.
  • Maak gebruik van gevestigde onderwijskundige modellen als kader voor het concept van de flipped classroom. Bijvoorbeeld het 5E instructiemodel. Buiten de klas houd je je bezig met engagement, exploratie en uitleg (explanation). In de klas is sprake van elaboratie en evaluatie.

Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek sluiten de bijdrage af.

Ik vind dit artikel de moeite van het lezen waard. De aanbevelingen op zich zijn niet verrassend. Ze zijn wel gedegen uitgewerkt (met veel verwijzingen en voorbeelden). De keuze voor de zes pijlers van Mike Spector vind ik eerder discutabel. Chung Kwan Lo noemt dit raamwerk “solid and comprehensive”. Ik vind andere modellen meer volledig.

Spector heeft volgens mij weinig oog voor leiderschap en strategie, machtsverhoudingen en belangen en processen en organisatie. De zes pijlers zijn wel mooie uitwerkingen van mensen en cultuur (communicatie, cultuur) en curriculum (interactie, instructie en leren).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.