Kennisinvesteringsagenda 2010 bevat goede ingrediënten voor onderwijsinnovatie

Je kunt van het Innovatieplatform vinden wat je wilt, maar hun meest recente Kennisinvesteringsagenda 2010 mag er zijn, ook al ontbreekt de rol van ICT in de uitgave. In dit rapport wordt onder meer prioriteit gegeven aan topdocenten voor elke onderwijsdeelnemer, meer maatwerk in het onderwijs en een leergieriger cultuur als voorwaarde voor een leven lang leren. Ok, dat kennen we inmiddels wel. De maatregelen en de benadering, waarvoor het Innovatieplatform in deze publicatie pleit, zijn op verschillende terreinen vernieuwend te noemen. Het beeld ten aanzien van kennisinvestering in Nederland is overigens zorgelijk, constateert het Innovatieplatform.

Een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer

Op basis van onderzoek constateert het Innovatieplatform dat variatie in individuele schoolprestaties wordt veroorzaakt door de kwaliteit van de docenten. Volgens de samenstellers zouden de beste mensen daarom moeten willen werken als docent in het onderwijs. Zij pleiten om die reden niet alleen voor voldoende tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering
van docenten, en betere opleidingen en nieuwe opleidingsroutes voor zij-instromers. Ook pleit het rapport voor meer autonomie bij de vormgeving van het werk èn verantwoording naar elkaar toe. "Dit alles moet
geborgd worden in een professioneel statuut en lerarenregister"
, schrijft men. Opvallend is het pleidooi om niet alleen te kijken naar
cijfers of vooropleiding, maar ook naar ander bekwaamheden die voor onderwijsgevenden relevant zijn. Verder zouden onderwijsgevenden een leven lang moeten leren aangezien eens bevoegd niet altijd bekwaam is.

Meer maatwerk in het onderwijs

De sociaal economische status van ouders is in Nederland tweemaal meer van invloed op de leerprestaties dan andere -beter presterende- landen. Voor jongeren met andere talenten, dan cognitieve, is het onderwijs lang niet altijd uitdagend en aantrekkelijk.

Het Innovatieplatform benadrukt daarom dat iedereen zijn talent ten volle moet kunnen ontwikkelen. Het huidige onderwijs realiseert deze opdracht in onvoldoende mate, en zou lerenden meer moeten uitdagen. Een benadering die eindelijk spoort met de opvattingen van mensen als Ken Robinson en Daniel Pink. De samenstellers pleiten daarom voor leerroutes die zijn toegesneden op het individu, persoonlijke begeleiding naar behoefte, en een betere aansluiting op de beroepspraktijk. Het Innovatieplatform schenkt ook aandacht aan excellente scholieren, die meer uitgedaagd zouden moeten worden. Verder wil men dat kostenintensieve trajecten voor ‘maatwerkleerlingen’ in bijvoorbeeld het MBO betaald worden uit zorgbudgetten, in plaats van onderwijsgelden.

Een ander origineel pleidooi betreft een breed nationaal programma gericht op talent ontdekken en ontwikkelen, naar voorbeeld
van de Amerikaanse Council for Opportunity in Education. Hiervan maken onder andere masterclasses en summer schools deel uit. Een summer school zou bijvoorbeeld de voor leerlingen te lange zomervakantie kunnen bekorten.

Helaas trekt het Innovatieplatform geen conclusies voor de wijze van beoordelen (geen standaard normen en uniforme examens). 

Een leergieriger cultuur

Over een leven lang leren is veel geschreven, concludeert het Innovatieplatform. Maak er nu maar eens daadwerkelijk werk van. Maatregelen zijn dat onder meer de invoering
van leerrechten, nog meer nadruk op scholing in de aanpak van werkloosheid, en het aanstellen van Leven Lang
Leren-ambassadeurs binnen bedrijven. Opvallend is ook de erkenning van het belang van leren buiten de muren van onderwijsinstellingen (non-formeel onderwijs). Uiteindelijk stijgt immers de vraag naar goed opgeleide werknemers, en verandert deze vraag ook (andere bekwaamheden worden belangrijk).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.