Kunnen we maar beter geen live online leren gebruiken?

Je vindt online tal van tips over het gebruik van online leren. Het afgelopen weekend stuitte ik op een document met een aantal ‘doe dit en niet dat’-tips. De eerste tip springt daarbij in het oog: gebruik asynchroon leren en niet synchroon leren. Een tip waar ik niet achter sta.

Het document Online Teaching @ KIS: Do This, Not That (pdf) van Alison Yang wordt gedeeld door een Texaanse associatie van community colleges. Het bestand bevat een aantal zinvolle aanbevelingen, bijvoorbeeld ‘specificeer verwachtingen’ of voorkom dat je verschillende platforms inconsistent gebruikt. Maar de auteur raadt ook af om synchroon leren te gebruiken. Een toelichting ontbreekt helaas.

Beperkingen

De bijdrage ‘Zoom Boom‘ geeft wel enkele beperkingen van synchroon, live, online leren aan. Deze hebben te maken met de hoge technische eisen die aan live online leren worden gesteld (je hebt een flinke bandbreedte nodig) en aan het feit dat bepaalde lerenden met beperkingen moeite hebben met deze manier van leren. Verder wordt aangegeven dat er nogal wat gedoe is rondom de tot nu toe populaire applicatie Zoom.

Tegelijkertijd lees je in deze bijdrage ook dat synchroon online leren de afgelopen weken een zeer grote vlucht heeft genomen. Toepassingen zoals de virtual classroom tool van Brightspace, BlackBoard Collaborate, MS Teams, Zoom of Google Hangouts worden massaal gebruikt. Hun groei steekt scherp af tegen het gebruik van leermanagement systemen die asynchroon online leren faciliteren.

Dit artikel suggereert ook dat het populaire gebruik van deze applicaties te verklaren is uit het feit dat deze technologieën docenten in staat stellen vooral informatie over te dragen, maar dat deze toepassing ook kenmerkend is voor de huidige fase van online leren tijdens de coronacrisis.

Het kan anders

Het gebruik van synchroon, live, online leren voor het houden van lange betogen is inderdaad niet aan te raden. Je kunt synchroon, live, online leren echter ook op een heel andere manier vormgeven. Onlangs heb ik een podcast gemaakt over toepassingen van synchroon, live, online leren. Ik ga daarin onder meer in op het gebruik van synchroon online leren voor het geven van feedback en begeleiding. Deze sessies bieden ook structuur aan lerenden, als online leren intensief wordt toegepast.

Do’s and don’ts

Je kunt synchroon online leren wel degelijk op een leerzame manier inzetten. Wat moet je dan doen en laten?

 • Denk goed na over de redenen om voor deze aanpak te kiezen. Zijn er betere, meer efficiënte en aantrekkelijker alternatieven? Wat wil je met deze sessies bereiken?
 • Wissel deze manier van leren af met asynchroon online leren. Voorkom dat lerenden uren per dag deel moeten nemen aan deze sessies. En, ja: dat vraagt afstemming met collega’s.
 • Er is geen consensus over de ideale tijdsduur. Zeer interactieve sessies van anderhalf uur zijn mogelijk. Maar over het algemeen geldt: liever meer kortere sessies dan minder lange sessies.
 • Gebruik deze manier van leren alleen als je zeker weet dat jouw doelgroep in staat is om hier actief aan deel te nemen. Beschikken ze over de juiste technische voorzieningen? Check dat vooraf? Wat doe je om hen vertrouwd te maken met deze manier van leren?
 • Maak ook gebruik van een ‘nettiquette‘, afgestemd op je doelgroep (o.a. microfoon uitzetten als je niet aan het woord bent, hoe om te gaan met de camera). Denk ook na hoe je omgaat met bepaald ongewenst gedrag (zoals te laat komen).
 • Denk goed na over hoe jij de sessie wilt inrichten. Mogen deelnemers zelf ‘het woord’ nemen? Wil jij gasttoegang toestaan?
 • Beperk je in het aantal applicaties dat je wilt gebruiken, naast de applicatie voor life online leren. Hoe minder applicaties, des te beter (o.a. in verband met de cognitieve belasting). Als je gebruikt maakt van applicaties met betrekkelijk weinig functionaliteiten, dan zul je eerder aanvullende programma’s moeten gebruiken.
 • Voorkom dat jij zelf te veel aan het woord bent. Zorg voor afwisseling en veel betekenisvolle interactie. Dus geen ‘peiling omwille van de peiling’. Probeer niet langer dan ongeveer 5 minuten achter elkaar aan het woord te zijn. Gebruik daarbij veel slides, zonder uitgebreide teksten.
 • Hanteer een duidelijke structuur tijdens de sessie, waarbij de sessie bestaat uit afgebakende onderdelen. Bouw ook pauzes in waarin deelnemers bijvoorbeeld stretchoefeningen doen.
 • Principes van een effectieve didactiek zijn ook op deze sessies van toepassing. Denk na hoe je deze principes kunt toepassen.
 • Bouw momenten in om het geleerde te verwerken. Zowel tijdens de sessie -na afloop van elk afgebakend onderdeel- als na afloop van de sessie. Voorbeelden zijn korte quizzes, exit tickets en opdrachten.
 • Laat lerenden ook in subgroepen aan opdrachten werken (via zogenaamde break out rooms). Lerenden, die terughoudend zijn in een grote groep, komen dan beter tot hun recht. De opdrachten moeten wel te doen zijn binnen de tijd die ervoor staat. Resultaten moeten gedeeld kunnen worden.
 • Peil bij langere sessies regelmatig of lerenden nog voldoende fit zijn om actief te participeren. Doe dat na elk afgerond onderdeel. Het kan immers best een vermoeiende manier van leren zijn. Ik doe dat door lerenden hun vermoeidheid aan te laten geven op een schaal. Als de meerderheid het kritieke punt heeft overschreden, stoppen we.
  vermoeidheidsschaal
 • Check ook deze tips over het faciliteren van live online sessies (pdf).
 • Geef ruimte voor niet-taakgebonden sociale interactie. Bijvoorbeeld aan het begin van een sessie, in subgroepen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.