Leren in een ‘virtual class’, een passief proces?

Webinars of virtual class-sessies zijn vaak passieve leeractiviteiten, waarbij de aandacht van lerenden snel afdwaalt. Het kan (en moet) echter ook anders.

Timo Bleeker van Blended Communication wees mij op onderstaande video die hij heeft gemaakt over “Waarom kennisdeling in een virtuele ruimte werkt”. In deze video benadrukt Timo terecht het belang van actief leren binnen een virtuele ruimte. Volgens Timo zijn interactie tussen lerenden onderling en tussen lerenden en de docent/trainer daarbij van groot belang (het citaat aan het begin schijnt overigens ten onrechte aan Confucius te worden toegeschreven).

De derde vorm van interactie -van lerenden met content- wordt binnen een ‘virtual class’ of webinar meestal niet toegepast omdat bijvoorbeeld feedback veelal door een docent/trainer wordt gegeven. Het zou me trouwens niets verbazen als technologieën waarmee webinars etc gefaciliteerd worden op korte termijn wel beschikken over toepassingen voor lerende-content interactie (waardoor bijvoorbeeld feedback  automatisch kan worden gegeven).

In deze video gaat Timo ook onder meer in op vier competenties van een online trainer/docent. Daarbij wordt onder meer het belang van het creëren van een spanningsboog benadrukt die er toe bijdraagt dat lerenden geen andere dingen doen. Timo pleit ook voor omgevingen waarin deelnemers zodanig zichtbaar zijn dat het lijkt of zij samen in één ruimte zitten.

Hij gaat vervolgens in op verschillende werkvormen en materialen. Rode draad hierbij is ook: zet lerenden zelf aan het werk. Uitgebreide instructies of lange video’s zijn volgens Timo niet zo effectief in een virtual classroom. Je moet inderdaad een hoorcollege niet 1-op-1 vertalen naar een virtual classroom. Het vermijden van instructies is best lastig omdat je deelnemers ook kennis wilt laten maken met nieuwe informatie (die onder meer via een discussie niet naar boven komt). Ik ben daarom zeker niet tegen instructies, maar je zult goed moeten nadenken over actieve verwerking en afwisseling.

Timo maakt ook duidelijk dat je in een rijke applicatie zoals Vitero diverse functionaliteiten tot je beschikking hebt. Hij waarschuwt daarbij overigens voor het ontstaan van een ‘tweede communicatiekanaal’ bij het gebruik van chat.

SpeedGeek Waarom Kennisdeling in een virtual team room werkt from Blended Communication on Vimeo.

Disclaimer: Blended Communication heeft Vitero in de portefeuille. Ik heb een aantal keren met hen samengewerkt en gebruik gemaakt van deze toepassing. Ik heb geen belang in Blended Communication of Vitero. Ik ben functioneel wel gecharmeerd van Vitero. Een aantal andere applicaties voor webinars of virtual classrooms, waarmee ik werk of heb gewerkt, hebben minder functionaliteiten voor actief leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: