Maak de juiste keuze! Kiezen tussen Asynchroon Online Leren, Synchroon Online Leren en fysiek onderwijs (presentatie)

Gisteren heb ik tijdens de SETT Gent een presentatie verzorgd over de combinatie van drie manieren van onderwijs. Bij blended learning moeten we immers goed nadenken over wanneer we het beste fysiek onderwijs inzetten, wanneer ‘asynchroon online’ en wanneer ‘synchroon online leren’. In deze presentatie ben ik ingaan op kenmerken van deze drie manieren en op ontwerp criteria die je helpen bij het maken van een keuze.

SETT Gent 2023SETT staat overigens voor School Education Transformation Technology. Het is een “interactieve belevingsbeurs met meer dan honderd exposanten, lezingen en hands-on workshops”. Er nemen in twee dagen tijd verspreid zo’n 3850 mensen uit het onderwijs aan deel.

Tijdens mijn sessie ben ik gestart met drie kennismakingsvragen, en met een korte introductie van de betreffende drie manieren die je bij blended learning kunt inzetten. Daarna ben ik ingegaan op de didactische kenmerken van deze drie manieren.

Tijdens de Coronacrisis waren we plotseling niet meer in staat om fysiek bij elkaar te komen. Onderwijsinstellingen zijn toen massaal synchroon, live, online leren toe gaan passen. Het is echter nooit de bedoeling geweest om hele dagen in Zoom of Teams door te brengen, en al helemaal niet om dan vooral te luisteren naar uitleg.

Fysiek onderwijs is waarschijnlijk het beste instaat is om soepele communicatie mogelijk te maken. Je hebt het beste zicht op lichaamstaal en non-verbale uitingen en je hebt het minste last van traag geluid en ruis. Je bent echter niet altijd in staat om fysiek bij elkaar te komen. Dat betekent echter niet dat je fysieke bijeenkomsten volledig moet vervangen door synchroon, live, online leren (al was er bij de eerste lock down niet snel een alternatief). Asynchroon online leren biedt dan ook veel mogelijkheden. Het is een zeer flexibele manier van leren. Zie ook: Make the Right Choice! Deciding Between Asynchronous Online Learning, Synchronous Online Learning and Face-to-Face Learning en Wanneer asynchroon online leren, synchroon online leren en face-to-face leren?

Ik ben vervolgens ingegaan op de didactische kenmerken van synchroon online leren, fysiek onderwijs en asynchroon online leren, en heb op basis van van deze kenmerken aangegeven voor wat voor type activiteiten je deze drie vormen kunt inzetten.

Ontwerpcriteria bepalen ook hoe de ‘blend’ vorm krijgt. Ik heb drie ontwerpcriteria met de overwegingen besproken en deelnemers laten nadenken over de toepasbaarheid van één criterium op hun situatie.

Het eerste ontwerpcriterium is de mate van online leren wordt onder meer beïnvloed door de vraag hoe belangrijk het faciliteren van flexibiliteit is. Zijn lerenden lastig in staat om naar dezelfde locatie te komen? Is het ingewikkeld om lerenden op hetzelfde tijdstip te laten leren? Verschillen de lerenden sterk wat betreft niveau en voorkennis? Naarmate het faciliteren van verschillende vormen van flexibiliteit belangrijker wordt, zul je asynchroon online leren vaker inzetten. Deze manier is namelijk het meest flexibel. Lerenden met een beperking of ziektes hebben vaak meer belang bij online leren of bij leerstof die ook online te bestuderen is. Online leren maakt onderwijs voor bepaalde groepen meer toegankelijk. Asynchroon online leren vergt echter het meeste van het zelfregulerend vermogen van lerenden.

Een tweede criterium is de plaats waar je online leren toepast (thuis of op school). Kunnen lerenden hun eigen leren goed reguleren zonder dat een docent er naast zit? Beschikken zij over goede voorzieningen thuis om online te leren?

Het derde criterium is het vakgebied. Niet elk vakgebied leent zich even goed voor online leren. Denk aan het oefenen van praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van hospitality. Je kunt dat online voordoen. Maar lerenden moeten in een realistische setting kunnen oefenen en dan feedback krijgen. Dat kan soms thuis met online feedback. Maar lang niet altijd. En beschik je thuis over de juiste faciliteiten om te oefenen? Ik heb ook nog de ‘blended learning wave’ kort gepresenteerd als hulpmiddel om blended learning te ontwerpen. En ik heb benadrukt hoe belangrijk het is om ‘actief leren’ toe te passen bij blended learning (je didactiek en ontwerp beïnvloeden de leerzaamheid, niet zo zeer het medium).

Onderstaande tabel bevat veel van overwegingen bij asynchroon online leren, synchroon online leren en fysiek onderwijs. Onder deze tabel vind je mijn slides.

Slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *