Maakt het voor de prestaties uit waar studenten in een collegezaal zitten?

Hoorcolleges zijn niet de meest effectieve doceeractiviteiten. Uiteraard maakt het ook uit wat je tijdens een hoorcollege doet. Verder laat recent onderzoek zien dat het voor de effectiviteit ook nog uitmaakt waar studenten in een collegezaal zitten.

Onderzoekers van de Universiteit van Sheffield hebben gekeken wat redenen zijn voor studenten om ergens te gaan zitten, en of de “seating positions” correleren met de studieprestaties.

Veel studenten blijken het liefste bij vrienden te zitten. Andere studenten kiezen er bewust voor daar te gaan zitten waar zij de aandacht van de docent trekken, of juist kunnen vermijden. Sommige studenten selecteren plekken waar zij juist goed kunnen zien en horen. Anderen kiezen stoelen die het mogelijk maken de zaal snel te verlaten. Deze groep maakt zich zorgen of een ruimte snel ontruimd kan worden.

Wat betreft de correlatie met studieprestaties laat het onderzoek zien dat vriendengroepen die bij elkaar zitten meestal vergelijkbare cijfers behalen. Studenten die over het algemeen aan de randen van de collegezaal zitten, doen het slechter dan gemiddeld.

Het artikel over dit onderzoek op de website van ScienceDaily gaat niet in op de onderzoeksopzet en de omvang van de onderzochte groep. Verder is het van belang te benadrukken dat het om correlaties gaat. Studenten die de randen opzoeken kunnen zich niet hebben voorbereid, weinig gemotiveerd zijn of laag scoren op ‘self-efficacy’.

Toch kunnen docenten volgens de onderzoekers deze bevindingen gebruiken om extra hulp te bieden aan angstige studenten, of om interacties tussen de verschillende groepen studenten te bevorderen. Interacties kunnen bijdragen aan effectief leren en studieprestaties van alle studenten positief beïnvloeden. Je kunt als docent hiervoor bijvoorbeeld student response systemen zoals Mentimeter via smartphones gebruiken. Een nadeel daarvan is echter dat alleen al de aanwezigheid van een smartphone leidt tot minder goede leerprestaties (we moeten echt leren fatsoenlijk om te gaan met die dingen).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: