Moeten we lerenden meer controle geven over het eigen leren?

Je leest al diverse jaren pleidooien om lerenden meer controle te geven over hun eigen leren. Het zou het eigenaarschap ten goede komen en daarmee ook de motivatie versterken. Vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie lijken twee variabelen van invloed op de vraag of je dit moet doen (en in welke mate).

Patti Shank heeft weer een uitstekend en genuanceerd artikel geschreven over wat onderzoek zegt over ‘Learner Control’. Zij beschrijft daarin dat lerenden zelf keuzes maken ten aanzien van het uitstippelen van leerpaden. De vraag is echter of dat echter altijd wijs is.

Patti Shank stelt daarbij dat ‘Learner Control’ binnen onderzoek meestal betrekking heeft op:

  • Keuzes maken ten aanzien van de inhoud (doelen en leerinhouden).
  • Keuzes maken ten aanzien van de volgorde waarin inhoud wordt bestudeerd.
  • Keuzes maken ten aanzien van het tempo waarin je leert (inclusief starten, onderbreken, hervatten en stoppen).

Twee variabelen zijn dan van invloed op de vraag of het verstandig is om lerenden veel controle te geven:

  • Beschikt de lerende over kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwerp?
  • Hoe complex is de materie?

Meer controle bevordert inderdaad de motivatie. Meer controle heeft ook de voorkeur van lerenden. Als je echter over weinig voorkennis beschikt kan het maken van keuzes ook frusterend werken, schrijft Shank.

Verder blijkt uit onderzoek dat je lerenden beter in staat kunt stellen om onderwerpen over te slaan dan om basisprogramma’s op eigen initiatief uit te breiden. In het laatste geval is wel sprake van efficiënte programma’s, maar laat de effectiviteit te wensen over.

In onderstaande tabel vat Patti Shank samen wanneer het verstandig is om bepaalde vormen van controle over het eigen leren te geven:

Het is altijd verstandig om lerenden controle te geven over het tempo waarin ze willen leren (uiteraard binnen bepaalde kaders). Als de materie niet ingewikkeld is, kun je lerenden ook controle geven over inhoud en volgorde.

Als de materie complex is maar de voorkennis groot dan kun je lerende enige controle geven over inhoud en volgorde. Ze hebben begeleiding nodig om cognitieve overbelasting te voorkomen.

Hebben lerenden weinig voorkennis en is sprake van complexe materie dan kunnen inhoud en volgorde het beste worden bepaald door het programma of de docent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: