Niet heel effectieve hoorcolleges nog steeds dominant in Amerikaans hoger onderwijs

Er wordt al vele jaren gepleit voor een meer activerende didactiek binnen het onderwijs. Onderzoek toont aan dat klassikaal onderwijs in de VS nog vaak eenrichtingsverkeer is.

Een interessant recent onderzoek van de universiteit van Nebraska-Lincoln laat zien dat het klassieke hoorcollege nog steeds de dominante onderwijsvorm is binnen het Amerikaanse ‘STEM’-onderwijs (science, technology, engeneering, math):

  1. 55% van het klassikale onderwijs bestaat uit hoorcollege’s waarbij amper sprake is van actief leren.
  2. 27% van het klassikale onderwijs bestaat uit hoorcollege’s met groepswerk of met het gebruik van student response systemen (zoals Mentimeter).
  3. 18% van het klassikale onderwijs bestaat uit voornamelijk groepswerk en discussies.

Dit is volgens de onderzoekers problematisch omdat onderzoek laat zien dat de eerste vorm minder goed bijdraagt aan begrip en aan waardering voor het vakgebied (zie bijvoorbeeld de metastudie van Freeman uit 2014). De diverse pleidooien en initiatieven ten behoeve van het bevorderen van een meer activerende didactiek hebben volgens hen dus nog niet op grote schaal geleid tot een andere onderwijspraktijk.

Het interessante van het onderzoek heeft te maken met de schaal (550 docenten die 700 cursussen en 25 instellingen verzorgen waren bij het onderzoek betrokken) en met de methode. De docenten zijn dit keer niet bevraagd. De onderzoekers hebben meer dan 2000 bijeenkomsten geobserveerd en geanalyseerd. Aan de hand van een protocol hebben zij elke twee minuten van een les gedrag van studenten en docenten gescoord. Op basis van de analyse hebben de onderzoekers zeven doceerprofielen geïdentificeerd.
De onderzoekers hebben zich dus niet op de perceptie van docenten gebaseerd.

Zij proberen ook te verklaren waarom docenten in meerderheid nog steeds vasthouden aan het conventionele hoorcollege. Docenten wijten dit zelf vaak aan de omstandigheden (collegezaal, grote groep). De belangrijkste reden lijkt echter onvoldoende professionalisering te zijn. Zonder professionalisering vallen docenten terug op de aanpak die zij het beste kennen (het conventionele hoorcollege). Zij moeten zich zelfverzekerd voelen om een andere aanpak toe te passen. Voor andere mogelijke verklaringen zie Waarom docenten bevindingen uit onderwijsonderzoek vaak niet toepassen?

De onderzoekers geven overigens aan dat de meeste docenten tijdens een semester meerdere doceerstrategieën hanteren.

In Inside Higher Ed beschrijft een van de onderzoekers hoe hoogleraar Eric Mazur grootschalig klassikaal onderwijs actief weet te maken door het stellen van vragen via een student response systeem en door studenten elkaar uitleg te geven (waarna hij checkt of de uitleg begrepen is).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: