Nudges voor leren, opleiden en onderwijs: waar hebben we het over?

De laatste tijd ben ik een aantal bijdragen tegen gekomen over het belang van ‘nudges’ voor leren, opleiden en onderwijs. Het valt me daarbij op dat deze term daarbij wel erg breed wordt opgevat.

NudgesNudges kun je volgens Wikipedia definiëren als gedragspsychologische motivatietechnieken waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Daarbij gaat het om positieve bekrachtigingen en indirecte suggesties. Een voorbeeld is als lerenden automatisch een herinnering ontvangen van een deadline van een opdracht.

Er zijn geslaagde voorbeelden van nudging, al blijkt nudging niet altijd tot positieve resultaten te leiden. Nudges lijken bijvoorbeeld goed te werken als ze lerenden op korte termijn aanzetten tot actie (zie Nudging, Chatbots and Student Outreach in Higher Education).

Barend Last wees onlangs op dit overzicht van “nudge strategies die student succes bij online leren kunnen bevorderen. De samenstellers maken daarbij onderscheid in vier categorieën:

 1. Doelen stellen aanmoedigen
 2. Het maken van plannen bevorderen
 3. Problemen verhelpen
 4. Aandacht sturen

Verder verdelen ze de ‘nudges’ op basis van de volgende fases:

 • Bij de start van de cursus
 • Tijdens educatieve activiteiten
 • Tijdens een semester
 • Voorafgaan aan belangrijke opdrachten of examens
 • Na afloop van belangrijke opdrachten of examens
 • Aan het einde van een cursus

Voorbeelden van ‘nudges’ zijn volgens de auteurs van dit overzicht:

 • Moedig lerenden aan een rooster te maken en tijd te reserveren voor diverse leeractiviteiten. Adviseer lerenden die samenwonen met een partner of kinderen een huishoudelijk schema te maken om onderbrekingen tijdens werkuren te minimaliseren (plannen maken bevorderen, bij de start).
 • Vraag lerenden na te denken over wat uitdagend was aan de opdracht of het examen, en welke hulpmiddelen nuttig zouden zijn voor het volgende examen. Incorporeer deze suggesties om lerenden te helpen zich voor te bereiden op de volgende cursus mijlpaal (problemen verhelpen, na afloop van belangrijke opdrachten of examens).
 • Maak gebruik van de aandacht van de lerenden zolang je die hebt: maak tijd vrij tijdens de laatste bijeenkomst om lerenden een feedback formulier in te laten vullen of zich in te schrijven voor vervolgcursussen (aandacht sturen, aan het einde van een cursus).

Aan het eind van het overzicht verwijzen de auteurs naar onderzoek die het belang onderstrepen van de vier categorieën.

Op zich bevat dit overzicht nuttige tips. Ik vraag me alleen af waarom we al deze strategieën nu opeens ‘nudges’ moeten noemen!

Volgens mij zijn het niet allemaal subtiele gedragspsychologische motivatietechnieken. Veel van deze inzichten zijn cognitief psychologisch en onderwijskundig van aard, en niet gericht op de korte termijn.

Volgens mij hebben we er niets aan als we leer- en doceerstrategieën nu opeens als ‘nudging’ gaan betitelen. Dat leidt alleen tot verwarring.

Noem een ‘nudge’ alleen een ‘nudge’ als het ook een ‘nudge’ is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *