Openheid voorwaarde maatschappelijke relevantie (hoger) onderwijs

David Wiley en John Hilton III hebben onlangs een uitstekend artikel geschreven waarin zij betogen dat 'openheid' een fundamentele waarde is voor instellingen voor hoger onderwijs, en zelfs voorwaarde voor hun maatschappelijke relevantie. Zes technologische ontwikkelingen zijn volgens de auteurs hierop van invloed:

  • Het primaire format van informatie is veranderd van analoog in digitaal.
  • Dankzij mobiele en draadloze technologie zijn mensen niet meer gebonden aan een specifieke plaats om hun informatie- en communicatiebehoefte te bevredigen.
  • Mensen zijn in staat om altijd en overal (en real-time) met elkaar en met content verbonden te zijn.
  • Technologie maakt personalisering mogelijk.
  • Dankzij nieuwe technologieën veranderen gebruikers van consumenten is 'creators'.
  • Software en content is niet langer 'gesloten', maar 'open' (vrij beschikbaar en toegankelijk).

Volgens de auteurs hebben lerenden in het hoger onderwijs vandaag de dag te maken met een dagelijkse kloof ('daily divide') tussen de open wereld van alle dag en de gesloten wereld van het onderwijs:


They may, of course, choose to “go rogue” outside of class and draw upon modern technologies and their skills with the same in completing assignments outside of class, but this only serves to reinforce the feeling of disconnection and disorientation on in-class exams.


Volgens Wiley en Hilton III is dit problematisch aangezien het hoger onderwijs het monopolie op educatieve content, begeleiding en ondersteuning bij leren aan het verliezen is. Zelfs aan het monopolie van certificering wordt volgens de auteurs geknaagd. Daarom rest het hoger onderwijs niets anders dan te vernieuwen, schrijven zij.

Daarbij hebben zij weinig vertrouwen in de hedendaagse online cursussen, die volgens Wiley en Hilton III nogal wat kenmerken uit het analoge tijdperk bevatten (geïsoleerd, generiek, de lerende als consument, gesloten).


An appropriate response to changes in higher education’s supersystem should include increases in connectedness, personalization, participation, and openness.


Openheid is daarbij verweven met de andere drie kenmerken.

Dit alles kan leiden tot verschillende 'modellen van openheid'. Rode draad daarbij is dat 'openheid' onderwijsorganisaties aantrekkelijk maakt en er toe leidt dat lerenden bereid zijn om voor bepaalde diensten te betalen (er is sprake van dynamische specialisatie). Ook leidt 'open courseware' tot een goedkopere kostprijs van het onderwijs omdat de transactiekosten worden verminderd.

Hoe exact om te gaan met openheid? Volgens de auteurs is er geen 'single respons' voor veranderingen van het onderwijssysteem. Je zult daar je eigen strategie in moeten bepalen. Dit artikel bevat handbvatten daartoe.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *