Persoonlijke feedback met behulp van learning analytics

Er is waarschijnlijk sprake van een positieve invloed op het leerproces als docenten feedback geven op basis van sterk gevisualiseerde analyses van data van leergedrag. Dergelijke feedback kan bijdragen aan het vermijden van ‘sociale onzekerheid’ die kan ontstaan als lerenden vergeleken worden met andere lerenden. De feedback is namelijk gebaseerd op de eigen voortgang in de richting van de leerdoelen. Dit is een belangrijke conclusie van Australisch onderzoek naar persoonlijke feedback en learning analytics.

Lerenden moeten in toenemende mate hun eigen leren reguleren. Vooral naarmate online leren steeds vaker wordt ingezet. Feedback speelt daarbij een belangrijke rol. Het geven van persoonlijke feedback aan veel lerenden is daarbij een ‘uitdaging’.  Learning analytics kan hier wellicht een bijdrage aan leveren. Daarbij is het volgens onderzoek wel van belang dat lerenden feedback die ze krijgen, begrijpen en op basis daarvan acties ondernemen. Anders blijken zij niet goed in staat om passende acties te ondernemen om hun eigen leren te reguleren.

Een aantal Australische onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar “sense-making” bij feedback waarbij gebruik is gemaakt van learning analytics en de tool OnTask. Deze applicatie stelt docenten in staat op basis van bepaalde regels en templates feedback te geven. Lerenden ontvangen dan standaard boodschappen op basis van bepaald leergedrag waarbij zij persoonlijk worden aangesproken.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn:

  • Technologische vernieuwingen hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het vergroten van de feedback aan lerenden. We hebben echter nog steeds te maken met uitdagingen ten aanzien van de wijze waarop dergelijke feedback wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd. We moeten nog beter begrijpen op welke manier lerenden feedback zinvol vinden zodat zij hun eigen leren meer zelf kunnen reguleren.
  • Er is een verband tussen de perceptie van lerenden van hun persoonlijke feedback en werken aan  daaropvolgende zelfregulerende leerprocessen.
  • Persoonlijke feedback, in de vorm van persoonlijke boodschappen van docenten, helpen bij het verfijnen of versterken van belangrijke processen zoals het stellen van doelen,of het reduceren van uitstel.
  • Er moet sprake zijn van dialoog bij de persoonlijke feedback. Hierdoor reageren lerenden die vasthouden aan bepaalde leerstrategieën minder defensief.
  • Deze aanpak kan bevorderen dat lerenden reflecteren op de vraag of hun leerstrategieën leerdoelen helpen te behalen.

De auteurs formuleren ook implicaties voor de praktijk of het beleid:

  • Bij persoonlijke feedback op basis van learning analytics moet je rekening houden met inzicht in zelfgereguleerd leren door lerenden.
  • Persoonlijke feedback moet sterk in lijn zijn met het curriculum van de cursus.
  • Docenten die persoonlijke feedback in hun cursus gebruiken, moeten goed nadenken over het relationele element van de feedback en bijvoorbeeld een positieve toon gebruiken.
  • Persoonlijke feedback kan verder worden verbeterd door ruimte te geven voor dialoog over de feedback en door meer informatie over leerstrategieën op te nemen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord