Principes voor online docentprofessionalisering

Dankzij de Coronacrisis zijn we synchroon online leren veel meer gaan toepassen om docenten te professionaliseren op het gebied van leertechnologie. Tolu Noah beschrijft tien principes die een leidraad bieden voor het ontwerpen en faciliteren van effectieve en boeiende virtuele workshops.

A photo of an online workshop for adult learners
DALL-E: A photo of an online workshop for adult learners

Relevantie

Bij het ontwerpen van dergelijke workshops moeten begeleiders het belang van de workshop benadrukken, hoe het docenten zal helpen effectief les te geven, en hoe het het leren van studenten ondersteunt. Dit kan worden bereikt door didactiek te integreren en workshopnamen te gebruiken die de rol van de technologie in onderwijs en leren benadrukken. Het ontwerpen van praktijkactiviteiten op basis van het dagelijkse werk van de docenten helpt ook om de relevantie te behouden, en het gebruik van leertechnologieën tijdens de workshop stelt docenten in staat om hun toepassingen in de praktijk te ervaren.

Zorg voor een minder-is-meer stappenplan

Doceer minder leerinhoud, maar wel meer verdiepend (in plaats van te proberen elk aspect van een leertechnologie in één enkele workshop te behandelen). Splits een sessie op in meerdere workshops die op elkaar voortbouwen. Daardoor worden docenten minder overdonderd en kunnen zij zich focussen op specifieke aspecten. Verstrek aan het begin van een workshop een duidelijk overzicht  met de agenda en de leerresultaten. Daardoor begrijpen docenten wat ze aan het eind van de sessie moeten kennen en kunnen, en zijn zij in staat te bepalen of de workshop aansluit bij hun behoeften en interesses. Daarnaast zul je ook flexibel moeten inspelen op de uiteenlopende behoeften van docenten tijdens de workshop.

Een positieve toon aanslaan

De toon van de workshop is belangrijk, en begeleiders moeten zich inleven in de docenten, benaderbaar zijn en een vertrouwensrelatie opbouwen. De auteur beschrijft verschillende voorbeelden, zoals: een uitnodigende en inclusieve omgeving creëren kan worden bereikt door de namen van de deelnemers te onthouden, herinnerings-emails te sturen, vroeg te beginnen met welkomstmuziek, de docenten met hun naam te begroeten, discussie te gebruiken, open te staan voor vragen en inbreng van docenten te bekrachtigen.

Maak het actief, niet passief

Om ervoor te zorgen dat docenten actief en niet passief leren, moeten begeleiders directe mogelijkheden bieden voor docenten om zich bezig te houden met de leertechnologie die zij moeten leren gebruiken. Een effectieve manier om actieve leermogelijkheden te structureren is het gebruik van het Demo/Practice format, waarbij docenten een kleine vaardigheid leren, deze oefenen en dit proces gedurende de workshop herhalen. De bijdrage bevat ook een voorbeeld van hoe je een workshop kunt ‘chunken’. Door de Flip-workshop op te splitsen volgens het Demo/Praktijk-format kunnen docenten vaardigheid en vertrouwen opbouwen in het gebruik van de tool. Ze ervaren ook de voordelen van de leertechnologie, zowel als deelnemers aan de workshop als als docenten die van plan zijn de leertechnologie in hun onderwijspraktijk te integreren.

Zorg voor andere praktische leermogelijkheden

Noah beschrijft meer manieren om actieve leermogelijkheden tijdens deze workshops te structureren. De Explore with Me-formule, Skills Checks en Sandbox Time zijn andere strategieën om praktijkgerichte leermogelijkheden te creëren. Ongeacht het gebruikte format zijn duidelijke en gemakkelijk te volgen instructies, meerdere demonstraties en het gebruik van ondertiteling ten behoeve van toegankelijkheid belangrijke factoren om rekening mee te houden. Door deze tips te volgen, zullen docenten de workshop verlaten met een gevoel van vertrouwen in het gebruik van de leertechnologie en gemotiveerd zijn om het toe te passen in hun onderwijspraktijk.

Plan tijd in

Voor langere workshops stelt de auteur voor een speciale plannings- en toepassingstijd in te lassen om docenten te helpen het geleerde in hun onderwijs toe te passen. Tijdens deze tijd kunnen de docenten zelfstandig werken terwijl een begeleider beschikbaar is om zo nodig onmiddellijk ondersteuning te bieden.

Een omgeving voor samenwerking bevorderen

Het bevorderen van een samenwerkingsomgeving is volgens Noah cruciaal voor het succes van deze online workshops. Discussievragen, breakout rooms en samenwerkingsruimtes zoals Google Docs of Jamboard kunnen worden gebruikt om interactie en het delen van ideeën tussen docenten aan te moedigen. Technische uitdagingen die zich voordoen tijdens de workshop kunnen ook een gelegenheid zijn om deze uitdagingen te normaliseren en docenten te laten zien hoe ze problemen kunnen oplossen en overwinnen. Door deze tips toe te passen, kunnen docenten de workshop niet alleen verlaten met de kennis en vaardigheden om leertechnologie te gebruiken, maar ook met concrete plannen en een ondersteunende gemeenschap om de leertechnologie effectief in hun onderwijspraktijk te implementeren.

Didactische technieken overal integreren

In deze workshops is het essentieel om didactische technieken en strategieën in te bouwen om het leren te vergemakkelijken. Docenten kunnen zowel leren over de leertechnologie als kleine didactische strategieën observeren, die ze in hun eigen onderwijspraktijk kunnen toepassen. Noah geeft verschillende voorbeelden. De Project Zero Thinking Routines van Harvard kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om discussies en reflectieactiviteiten te structureren, terwijl andere strategieën zoals Mentimeter polls, Concept Attainment Strategy en virtuele galerijwandelingen via QR-codes kunnen worden geïntegreerd om deelnemers te betrekken.

“Bloemkool” leertechnologie hulpmiddelen

Om docenten te helpen verschillende manieren te verkennen om een leertechnologie voor onderwijs en leren te gebruiken, is het cruciaal om in de workshop tijd in te bouwen voor het delen van ideeën. De auteur vergelijkt dit met een bloemkool. Een bloemkool is in de loop der jaar heel anders ingezet binnen recepten. “Bloemkolen” omvat korte nabesprekingen of formele brainstormactiviteiten om creatief denken ten aanzien van het gebruik van leertechnologie aan te moedigen.

Goed eindigen

Een virtuele leerervaring goed afsluiten is belangrijk. Dat betekent dat sprake moet zijn van ruimte voor reflectie, dat aanvullende bronnen beschikbaar zijn, deelnemers, herinneringen ontvangen, en dat leerresultaten worden erkend. Tijd voorzien voor reflectie versterkt het leren, en het aanbieden van hulpmiddelen zoals opnames helpt docenten om de stof opnieuw te bekijken. Attenderen op aankomende workshops en ondersteuningsmogelijkheden houden deelnemers betrokken, terwijl het verzamelen van feedback via reacties voortdurende verbetering mogelijk maakt. Het aanmoedigen van docenten om een zinvolle volgende stap te zetten, bevordert ten slotte een positieve leeromgeving.

Met andere woorden: pas de principes die je in het algemeen bepleit in het onderwijs ook toe op synchroon online docentprofessionalisering. Het valt me wel op dat de auteur niet kijkt naar de combinatie met asynchroon online leren en -als het even kan- fysieke sessies. Alle drie de vormen hebben immers sterke en minder sterke kanten en vullen elkaar aan.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *