Real time coachen met behulp van een oortje: alleen voor docenten?

Het Welten-instituut van de OU en de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool Sittard hebben een app ontwikkeld waarmee leraren in opleiding of startende docenten ‘real time’ gecoacht kunnen worden. Maar waarom zouden we deze toepassing beperken tot het onderwijs?

Met de ‘EarCoachforTeachers’ app kunnen coaches en mentoren korte berichten sturen naar de leerkracht-in-opleiding of beginnende leerkracht die staat les te geven. De coach/mentor zit als observator in het klaslokaal en verstuurt de berichten via tekst-naar-spraak technologie. De leerkracht hoort het bericht via een oortje en kan zijn of haar gedrag direct aanpassen. Het gebruik van de app is ingebed in een coachingtraject dat ook een voorgesprek en een nagesprek bevat. In het voorgesprek geeft de leerkracht (in spe) zelf aan op welke aspecten hij of zij feedback en instructie wil krijgen van de coach. Net zo belangrijk is het nagesprek met de coach. Daar kijken ze terug op de coachingsessie en formuleert de leerkracht (in spe) welke lessen hij of zij heeft geleerd van de sessie. 

Bron: OU

De app is ontwikkeld via een iteratief proces waarbij terugkoppeling door gebruikers is benut om de app te verbeteren. De app komt binnenkort beschikbaar en wordt binnenkort tijdens het VELON-congres in Roermond gepresenteerd.

Binnen het onderwijs wordt al verschillende jaren onderzoek gedaan naar ‘coachen met een oortje’. Onderzoek laat zien dat leraren in opleiding of startende docenten baat kunnen hebben van deze vorm van ondersteuning als zij worstelen met klassenmanagement.

Het voordeel van deze app is dat een coach zich in dezelfde ruimte kan bevinden en niet hoeft te spreken om te coachen. Je hoeft dus niet te werken met camera’s of met ‘one way screens’.

Nu het onderwijs met deze aanpak goede ervaringen heeft opgedaan, kunnen ook andere sectoren volgens mij gebruik maken van deze benadering. Ik denk daarbij aan zorg (feedback bij gespreksvoering), werkplek leren voor verkopers, ICT-ers (vraagverheldering met klanten) of begeleiding van startende consultants (adviesvaardigheden).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: