Reguleer de toepassing van artificiële intelligentie

Het valt te verwachten dat artificiële intelligentie de komende decennia nog meer invloed zal krijgen op onze samenleving. Dit biedt kansen, maar herbergt ook verschillende risico’s. Aandacht voor ethiek, beleid en regelgeving kunnen helpen risico’s te beperken.

Het artikel How artificial intelligence is transforming the world van Darrell M. West en John R. Allen staat al enkele weken op mijn leeslijst. Het is echter een behoorlijke hoeveelheid leesvoer, zodat ik er even voor moest gaan zitten.

Het eerste dat me opvalt is dat de auteurs Artificiële intelligentie (AI) in de samenvatting definiëren als een ’tool’ waarmee je kunt nadenken over het integreren van informatie, het analyseren van en het gebruiken van de daaruit voortvloeiende inzichten om besluitvorming te verbeteren. Volgens de auteurs is AI nog grotendeels onbekend, terwijl het fenomeen al druk bezig is de tentakels uit te slaan naar tal van maatschappelijke sectoren en bedrijfs- en organisatieprocessen.

In dit rapport bespreken Darrell West en John Allen de toepassing van AI in verschillende sectoren, adresseren ze problemen bij de ontwikkeling ervan en doen ze aanbevelingen om AI optimaal te benutten en tegelijkertijd belangrijke menselijke waarden te beschermen. De volgende aspecten worden achtereenvolgens beschreven.

a) Eigenschappen van AI
Denk daarbij aan het nemen van beslissingen die normaliter door mensen worden genomen. Of aan het doelbewust en geavanceerd analyseren en besluiten (op basis van veel data, algoritmes en patronen), en het kunnen aanpassen van beslissingen.

b) Toepassingen in diverse sectoren.
De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om de bijdrage van AI aan productiviteitsverbetering. Robots gaan adviseren over hypotheken en aandelen. Ze detecteren fraude. De emotie wordt uit beslissingen gehaald. Verder gaat AI een rol spelen als het gaat om veiligheidsanalyses, cyberveiligheid en oorlogsvoering, maar ook op het gebied van medische diagnoses of criminaliteitspreventie. De transportsector zal onder meer te maken krijgen met autonome voortuigen. Vanzelfsprekend maakt AI ook een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van smart cities.

c) Beleid, regelgeving en ethische onderwerpen.
West en Allen staan gelukkig ook stil bij deze thema’s. Bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid van data, bescherming tegen verkeerde interpretaties en transparantie bij het ontwerpen. Op deze terreinen is nog veel werk aan de winkel. Gezichtsherkenning kan leiden tot racistische besluitvorming. De AVG beschermt mensen overigens juist tegen misbruik van bijzondere persoonsgegevens.

d) Aanbevelingen.
Volgens de auteurs moet innovatie gepaard gaan met basale menselijke waarden. Samenvattend komen de aanbevelingen op het volgende neer:

  • Bevorder meer toegang tot gegevens voor onderzoekers zonder inbreuk op de persoonlijke privacy van gebruikers. De overheid kan samenwerking bij het realiseren van een infrastructuur voor het delen van geanonimiseerde data bevorderen. Voorkom dat misbruik door bedrijven als Cambridge Analytica op kan treden.
  • Investeer meer publiek geld investeren in niet-geclassificeerd AI-onderzoek.
  • Bevorder nieuwe modellen voor digitaal onderwijs en voor de ontwikkeling van AI-werknemers . Werknemers dienen over vaardigheden te beschikken die nodig zijn in de economie van de 21e eeuw, menen West en Allen. Op dit moment is er onder meer een tekort aan datawetenschappers. Opvallend is dat ze beroepen verwarren met bekwaamheden.
  • Stel een federaal adviescomité in voor AI om beleidsaanbevelingen te formuleren. Een aantal congresleden heeft de “Future of Artificial Intelligence Act” geïntroduceerd. De behandeling ervan verloopt echter traag, schrijven de auteurs die zelf ook niet veel concrete overheidsmaatregelen aankondigen.
  • Ga het gesprek aan met lokale overheden en staten zodat effectief beleid gevoerd wordt.
  • Reguleer brede AI-beginselen in plaats van specifieke algoritmen. Men vreest dat de AVG bijvoorbeeld belemmerend werkt voor autonoom rijden en andere innovaties. Zij zien meer heil in het formuleren van bredere doelen die je als overheid na wilt streven. Daarbij worden West en Allen echter niet concreet.
  • Neem klachten over vooroordelen serieus, zodat AI op het gebied van gegevens of algoritmen geen historische onrechtvaardigheid, oneerlijkheid of discriminatie gaat herhalen.
  • Handhaaf mechanismen van menselijk toezicht en controle.
  • Bestraf kwaadwillig AI-gedrag en bevorder cyberbeveiliging.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.