Scenario’s voor ander (taal)onderwijs (#in #owd10)

Mijn sessie na de lunch van de eerste dag van de Onderwijsdagen ging over de aanpak van digitaal leren bij ROC Mondriaan (zorgopleidingen). Daarbij is gekeken naar het verzorgen van taalonderwijs aan leerlingen die deelnemen aan de beroepsbegeleidende leerweg (BBL: vier dagen werken, één dag naar school). Taalonderwijs met behulp van ICT, dus.

In het kader van dit project is eerst onderzoek gedaan naar de behoeften van de leerlingen, en van de docenten. Deze BBL leerlingen hebben behoefte aan 1op1 contact met docenten. Docenten hebben behoefte om leerlingen te kunnen volgen. Verder bleek dat veel differentiatie nodig is bij BBL-opleidingen (meer dan bij de voltijdse opleidingen).

Op basis van dit gegeven zijn vijf scenario's voor het gebruik van ICT in het onderwijs ontwikkeld, waarvan er uiteindelijk één is uitgewerkt en toegepast.

 • Scenario 1: klassiek model +
  Leermateriaal is digitaal beschikbaar, de docent geeft instructie en er is groepsinteractie.
 • Scenario 2: klassiek model op afstand.
  Combinatie webconferencing en fysieke instructie. Studenten schrijven zich in voor sessies (flexibel roosteren).
 • Scenario 3: leerarrangementen.
  Combinatie webconferencing en fysieke instructie. Leerarrangementen worden samengesteld op basis van intake. Individueel contact via chat. Docent is een aantal uren per week online beschikbaar. Veel plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Studenten gebruiken laptops. Flexibele roostering.
 • Scenario 4: zelfstandig leren.
  Geen fysieke bijeenkomsten. Er wordt regelmatig digitaal getoetst (voortgang). Leerarrangementen worden samengesteld op basis van intaketoetsen. Veel contact met leerlingen en docent via Messenger. Meer onderwijs op maat.
 • Scenario 5: Community leren.
  Indeling in communities op basis van intake toetsen. Veel leren van peers. Studenten dragen veel materiaal aan. Docenten zijn meerdere uren per week online beschikbaar.

ROC Mondriaan heeft uiteindelijk scenario 3 uitgewerkt en toegepast. De belangrijkste redenen waren dat men o.a. te maken had met een doelgroep die voor het eerst sinds lange tijd weer naar school ging, en omdat het pastte bij de bestaande werkwijze (geen ontwrichtende innovatie, dus). Er is daarbij met name gekeken naar versterking van bestaande onderwijs. De methode Taalblokken kon bovendien goed worden aangevuld met een digitaal spreekuur en virtuele les via webconferencing.

Tijdens de sessie is uitgebreider stil gestaan bij de toepassing van webconferencing in het MBO. Volgens de presentatoren vragen leerlingen en de beroepspraktijk steeds vaker om maatwerk. Door klassikale lessen en minicolleges Nederlands via webconferencing online aan te bieden kan dergelijk maatwerk worden aangeboden (helaas kon men niet meer in detail aangeven hoe dat maatwerk in de praktijk via webconferencing gerealiseerd kan worden). In de beginfase werden de lessen onderling tussen docenten op pragmatische basis verdeeld. Nu wordt daar beter over nagedacht (wie doet wat). Ook is er nu meer contact tussen docenten van verschillende locaties onderling over het gebruik van gezamenlijke lessen.

Tijdens de informatieve sessie is ook ingegaan op de opvattingen van de leerlingen (vaak al van oudere leeftijd) over deze aanpak. Deze leerlingen blijken fysieke, sociale contacten vaak plezierig te vinden. Ook werkt niet iedereen graag zelfstandig. Er wordt, kortom, nogal verschillend gedacht over deze manier van leren.

Aan het eind van deze sessie stonden de presentatoren ook nog kort stil bij het Experiment Taal en Rekenen in het MBO (dat was mijn eigenlijke reden om de sessie bij te wonen). Kennisnet heeft het initiatief genomen voor een portal taal en rekenen mbo. Docenten vinden hier ondersteuning bij gebruik van digitaal leermateriaal voor taal en rekenen. Onderzoek laat zien dat docenten taal en rekenen weinig ICT-vaardig zijn, en in eerste instantie vooral willen zoeken en vinden. Via dit portaal kan men materialen zoeken, vinden en arrangeren. De inhoud van de portaal wordt tezijnertijd opgenomen in Wikiwijs.

Al met al een informatieve sessie, hoewel ik meer had verwacht te horen over het Experiment taal en rekenen met behulp van ICT (is een aandachtsgebied binnen mijn werk). De scenario's vind ik de moeite van het doordenken waard. Op het eerste oog vraag ik me af welke variabelen ten grondslag liggen aan de scenario's. Ook komt webconferencing als technologie wel hier erg prominent naar voren binnen de scenario's.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.