Simulive leren als invulling van synchroon online leren

Als reactie op de Corona-pandemie bedacht docente Megan Costello een nieuwe benadering van synchroon online leren, genaamd “simulive leren” (gesimuleerd live leren). Costello’s aanpak bestond uit het vooraf opnemen van presentaties om deze vervolgens samen met haar studenten te bekijken tijdens de geplande lestijd, terwijl ze ook met hen communiceerden via een chatkanaal. In Changed by Our Journey: Engaging Students through Simulive Learning deelt zij haar geleerde lessen met deze aanpak.

An expressive oil painting of a teacher who uses a video and chat to teach a group of students
DALL-E: An expressive oil painting of a teacher who uses a video and chat to teach a group of students

Dankzij simulive leren kon Costello een meer toegankelijke en inclusieve leeromgeving creëren voor haar studenten, zowel voor degenen die live sessies bijwoonden als voor degenen die de colleges op een later tijdstip wilden bekijken. Costello wilde een aantrekkelijkere en effectievere leerervaring op afstand creëren, in vergelijking met de standaard manier van videoconferencing. Simulive leren bood een oplossing die niet alleen tegemoet kwam aan studenten in verschillende tijdzones of met gezondheidsproblemen, maar ook een diepere band met studenten bevorderde via verschillende communicatiemethoden.

Simulive leren houdt in dat vooraf opgenomen inleidingen op een gepland tijdstip worden uitgezonden, terwijl de docent via een live chat met de studenten praat. De docent houdt via chat gesprekken, stelt vragen en betrekt de studenten bij het onderwijs terwijl zij leerstof bestuderen. De studenten hebben dankzij de chat de volledige aandacht van de docent. Beknopte communicatie is dan de norm. Beknoptheid en informaliteit zijn volgens Costello gangbare kenmerken van het dagelijkse schrijfwerk van studenten.

Costello’s inspiratie kwam van een muziekband die tijdens de Corona-pandemie een nieuwe muziekvideo lanceerde met behulp van een simulatieve streamingervaring, waarbij het publiek en de band in real time met elkaar in contact kwamen via live chat. Ze paste dit format aan voor haar online cursussen en maakte het tot een hoeksteen van haar aanpak.

Tijdens een simulive les krijgen studenten toegang tot de opname via een link in het LMS. De live chat opent een paar minuten voor aanvang van de les, zodat studenten zich kunnen installeren en in contact kunnen komen met de docent en hun medestudenten. Terwijl het vooraf opgenomen college wordt afgespeeld, stelt Costello vragen en bevordert zij discussie op basis van de inhoud van de instructievideo en het chatgesprek. Studenten kunnen de opgenomen sessie na de les bekijken.

Simulive leren biedt studenten verschillende manieren om zich zowel synchroon als asynchroon met de leerinhoud bezig te zijn. Studenten nemen deel aan live chat tijdens de sessie, doen mee aan interactieve activiteiten en kunnen tijdens de sessie vragen stellen aan het docententeam (bijvoorbeeld als zij een belangrijk concept niet goed hebben begrepen). Costello houdt ook regelmatig inloopspreekuren en plant vergaderingen met studenten die om één-op-één ondersteuning vragen. Studenten kunnen de docent ook e-mailen met vragen of opmerkingen.

Costello verkoos simulive leren boven traditionele videoconferenties omdat zij al gewend was om online video’s binnen haar onderwijs te gebruiken. Zij wilde dus een aanpak kiezen waar zij al redelijk vertrouwd mee was. Ook wilde zij een rijk archief met materiaal creëren dat de studenten konden bekijken, bijvoorbeeld omdat studenten in verschillende tijdzones leefden en verschillende studenten tijdens de pandemie ziek waren.

Deze aanpak heeft volgens haar veel voordelen opgeleverd, waaronder een consistente en zinvolle band met de studenten, ondanks het virtuele karakter. Studenten voelen zich op hun gemak bij het gebruik van chatprogramma’s en staan meer open voor het delen van hun gedachten met de klas. Costello krijgt ook inzicht in het begrip dat studenten hebben van de inhoud van de cursus.

Zij stelt dat simulive leren een “Choose-Your-Own-Adventure” ervaring is gebleken, die tegemoet komt aan uiteenlopende voorkeuren en behoeften. De docent kan nog steeds veel feedback en begeleiding ter plaatse geven zonder fysiek aanwezig te zijn. Deze studenten waardeerden de flexibiliteit, consistentie, transparantie en vooral de organisatie.

De leerprestaties van studenten bij deze aanpak zijn ook vergelijkbaar met het fysieke onderwijs. Costello blijft simulive leren ook na COVID-19 gebruiken, maar dan als “speciale sessies” tijdens een semester. Deze aanpak stelt ook lerenden in staat te participeren, die normaliter terughoudend zijn om inbreng te leveren. Deze manier van werken houdt het onderwijs ook boeiend en helpt studenten die bijvoorbeeld onderwijs missen vanwege bijvoorbeeld ziekte.

Costello erkent dat simulive leren tijdrovend is en veel voorbereiding vergt. Ondanks de uitdagingen benadrukt zij de voordelen van het vooraf aanbieden van cursusmateriaal en de gemoedsrust die het biedt. Door simulive leren kan ze zich tijdens de les concentreren op de vragen, zorgen, interesses en ideeën van de studenten, en het elimineert ook de stress van mogelijke technische problemen tijdens live online sessies.

Costello heeft waardevolle expertise op het gebied van het produceren ontwikkeld en nieuwe faciliteiten voor haar kantoor aan huis aangeschaft, wat haar ervaring met lesgeven op afstand ten goede komt. Ze hoopt dat onderwijsinstellingen zullen investeren in meer geavanceerde technologische hulpmiddelen om simulive leren te ondersteunen, zodat het toegankelijker en efficiënter wordt voor docenten. Met betere hulpmiddelen zou simulive leren noodscenario’s kunnen helpen realiseren bij onvoorspelbare situaties zoals ziektes en noodweer. Ook kunnen docenten les blijven geven, als zij bijvoorbeeld deelnemen aan een meerdaags congres.

Bij haar ervaringen met simulive leren benadrukt Costello de waarde van communicatie via backchannels tijdens de les. Volgens haar krijg je dankzij deze benadering ook meer een begeleidende rol. Volgens haar kan simulive leren helpen om vertrouwen op te bouwen bij studenten, degenen die aarzelen om tijdens fysieke sessies te spreken te betrekken en zinvolle gesprekken tussen studenten en docenten te bevorderen.

Mijn opmerkingen

  • Ik heb tijdens de online editie van de Online Educa in 2020 deelgenomen aan dit type sessies. De spreker had vooraf een video van de presentatie gemaakt, en tijdens de sessie kun je met de spreker via chat converseren over de inhoud. Dat verliep heel aardig. Er was meer interactie dan vaak tijdens fysieke of live online presentaties het geval is.
  • Het is m.i. wel een misvatting dat de docent hiermee meer een begeleidende rol gaat vervullen. De docent geeft nog steeds uitleg, maar nu via video. Daarnaast ligt de docent niet begrepen onderwerpen toe. De docent heeft ook een actieve rol in de chat, met zelfs als valkuil om de conversatie te zeer te gaan domineren.
  • Ik vind het wel jammer dat Costello stelt dat deze aanpak ook inspeelt op ‘leerstijlen’. Ook zij gelooft schijnbaar nog in deze mythe. Maar verder biedt deze bijdrage een goed inzicht in de praktijk van simulive leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

  1. Toevallig gebruikten wij dit wel in een online conferentie waar mensen uit verschillende landen in Afrika bijdroegen. De reden was meer dat hun wifi niet altijd stabiel was tijdens de live sessie. Ik vond het zelf altijd gek om naar een video van iemand te gaan kijken die ook online aanwezig is. Video is toch meer statisch dan live presenteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *