Spreid oefening met leerstof dankzij leertechnologie over de tijd (Wijze Lessen)

Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” van Tim Surma cs is een groot succes. De relatie met leertechnologie kan deze bouwstenen echter verder versterken. In een aantal blogposts beschrijf ik daarom hoe je leertechnologie kunt gebruiken in het kader van deze bouwstenen. Vandaag bouwsteen 8: spreid oefening met leerstof dankzij leertechnologie over de tijd.

De auteurs vatten deze bouwsteen als volgt samen:

Wanneer je met nieuwe leerstof gaat oefenen, werkt het voor het onthouden van de leerstof beter als je de oefeningen spreidt in de tijd over meerdere kortere oefensessies dan als je de leermomenten in één lange oefensessie concentreert.

Lerenden wachten dikwijls met leren tot vlak voor een summatieve toets. Dan proberen ze de leerstof erin te stampen, waarna deze leerstof na de toets voor een groot deel in de vergetelheid belandt. Ik was als leerling en student trouwens niet anders.

Je onthoudt leerstof op de langere termijn veel beter als je leerstof gespreid in de tijd oefent. Tim Surma en collega’s geven aan dat er ook regels zijn voor de tijd die tussen het initiële leermoment en tussentijdse oefeningen moet zitten. Ook zouden oefeningen niet te dicht op de summatieve toets moeten zitten (minimaal twee dagen).

Je kunt uiteraard leertechnologie gebruiken om deze ‘spaced retrieval practice’ te faciliteren. In dit hoofdstuk wijden de auteurs daar ook een paragraaf aan (‘Sofware ondersteunt gespreid oefenen’). In eerdere bijdragen -zie hieronder- ben ik al meer uitgebreid ingegaan op tools voor quizzes, student response systemen, tools waarmee je online video’s kunt versterken met quiz-vragen en flash cards die hiervoor kunnen worden gebruikt. Verder zie je dat binnen online content (bijvoorbeeld ontwikkeld binnen H5P) ook gebruik gemaakt kan worden van ‘spaced retrieval practice’. Bovendien kun je dankzij bijvoorbeeld een digitale leeromgeving gespreid oefenen expliciet een plek geven binnen de structuur van een cursus of module.

Wat bij online content echter opvalt is dat vragen vaak betrekking hebben op leerstof die kort daarvoor is gepresenteerd, en niet op reeds eerder bestudeerde leerstof. In feite hebben die vragen dan meer betrekking op het actief verwerken van leerstof (bouwsteen 5) dan op ‘spaced retrieval practice’.

Kortom: als je gespreid oefenen met leertechnologie wilt toepassen, dan moet je ook vragen inbouwen die betrekking hebben op reeds eerder bestudeerde onderwerpen.

Zie ook:
1. Activeer relevante voorkennis met leertechnologie (Wijze Lessen)
2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie met leertechnologie (Wijze Lessen)
3. Gebruik voorbeelden (Wijze Lessen)
4. Combineer woord en beeld (Wijze Lessen)
5. Laat de leerstof actief verwerken met leertechnologie (Wijze Lessen)
6. Gebruik leertechnologie om te achterhalen of de hele klas het begrepen heeft (Wijze Lessen)
7. Ondersteun bij moeilijke opdrachten met behulp van leertechnologie (Wijze Lessen)

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *