Strategieën om cognitieve belasting te reduceren

Ons werkgeheugen heeft beperkte capaciteit voor het verwerken van informatie. Volgens Connie Malamed kun je een aantal strategieën toepassen voor het reduceren van de cognitieve belasting, waar je mogelijk niet zo snel aan denkt.

3D render of an overloaded brain on a dark green background, digital art
3D render of an overloaded brain on a dark green background, digital art

Volgens Malamed moet er volgens de cognitieve belastingstheorie enige cognitieve belasting optreden tijdens het leren. Externe cognitieve belasting draagt echter niet bij aan het leerproces. Ontwerpers en begeleiders van leertrajecten kunnen dit type cognitieve belasting op verschillende manieren helpen verminderen:

1. Maximaliseer de signaal-ruisverhouding

Beschouw het signaal als de boodschap die je wilt overbrengen en de ruis als de overbodige informatie die het leren belemmert. Je kunt wat externe cognitieve belasting reduceren door onnodige complexiteit en afleiding te elimineren. ‘Ruis’ is dan alles wat onbedoeld het leren bemoeilijkt, zoals slechte instructies, een verwarrende gebruikersinterface of een visueel rommelige lay-out. Kortom, alles wat niet essentieel is voor de leertaken moet transparant zijn voor de lerende, zodat het niet de beperkte cognitieve bronnen uitput.

2. Bevorder generatieve strategieën

Generatieve strategieën, zoals elaboreren, leggen meer verantwoordelijkheid voor het leren bij de individuele lerende. Er is sprake van elaboreren als lerenden hun eigen woorden en ideeën gebruiken om een concept uit te breiden zodat het gerelateerd is aan hun ervaring en begrip. Dit proces kan de cognitieve belasting voor sommige lerenden verminderen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van een techniek die bekend staat als de query-methode. Je gebruikt dan een prompt om “stil te staan en na te denken” over de gepresenteerde concepten. Geef lerenden de opdracht om een zin te genereren uit een lijst met sleutelconcepten of woordenschat die is gepresenteerd en laat hen deze zin indienen.

3. Schrijf beknopt

Beknopt schrijven is een eenvoudige manier om cognitieve belasting te verminderen. Lange, omslachtige uitleg, onduidelijke instructies en irrelevante inhoud stellen volgens Malamed onnodige eisen aan cognitieve bronnen. Een algemene richtlijn is om alleen de woorden te gebruiken die nodig zijn om een concept of principe uit te leggen of te definiëren. Gebruik ook korte samenvattingen bij passages.

4. Bied geleidelijk afbouwende ondersteuning

Een andere manier om cognitieve belasting te verminderen is door ondersteuning te bieden bij leertaken en deze uiteindelijk te beëindigen wanneer de lerende de taak zelfstandig kan uitvoeren. Dit wordt ook wel scaffolding genoemd. Scaffolding is zinvol bij het leren van complexe taken, zoals het oplossen van moeilijke problemen. Een manier om dit te bereiken bij online instructie is door de delen van een taak te identificeren die de meeste moeilijkheden veroorzaken en passende hulp te bieden. Hints geven in plaats van hulp bieden, is hier ook een voorbeeld van.

5. Creëer mogelijkheden voor samenwerkend leren

Naarmate de inhoud moeilijker wordt, wordt individueel leren minder efficiënt dan leren in een groep. Groepsleren verdeelt de cognitieve verwerking over meerdere individuen en vermindert de cognitieve belasting. De opdracht moet bijdragen van elk individuele lerende vereisen en interacties omvatten die discussie, het uitdagen en verdedigen van ideeën en reflectie over de leertaak bevorderen. Wijs een teamopdracht toe aan een groep van twee tot vijf personen, waarbij dus inbreng van elke lerende is vereist. In een online omgeving kun je dit realiseren via synchroon videoconferenties of asynchrone platforms zoals forums.

6. Bied cognitieve hulpmiddelen

Een cognitief hulpmiddel is elk gereedschap of set materialen die enkele van de eisen aan het werkgeheugen kan verminderen. Cognitieve hulpmiddelen kunnen van alles zijn, van een kladblok en potlood tot een mobiele app die complexe berekeningen uitvoert. Performance support tools helpen ook cognitieve belasting te verminderen. Andere hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld checklists en uitgewerkte voorbeelden.

Mijn opmerkingen

Connie Malamed heeft een aantal nuttige strategieën beschreven waarmee je de cognitieve belasting bij online en blended learning kunt verminderen. Zij verwijst in haar bijdrage naar diverse onderzoeken. Check haar blogpost voor de diverse referenties.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *