Het geheugen van ChatGPT verandert: wat is de mogelijke impact voor leren, opleiden en onderwijs? (en twee andere belangrijke ontwikkelingen)

Het was weer dolle boel, de afgelopen week. Niet alleen vanwege de ‘vasteloavend’, maar ook vanwege belangrijke ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. De afgelopen week maakte OpenAI bijvoorbeeld bekent dat het geheugen van ChatGPT gaat veranderen. Daarnaast maakte Google bekend dat de nieuwe versie van Gemini een ‘context

Lees verder