Webinar ‘Hoe leren op afstand middels digitale hulpmiddelen op een goede manier kan worden ingezet?’

Vandaag heb ik in het kader van een studieochtend van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) van Avans een webinar verzorgd over effectief online leren op afstand. In verband met andere afspraken kon ik namelijk niet fysiek deelnemen aan de studiedag. En uiteraard heeft het verzorgen van een webinar, juist rond dit onderwerp, ook wel wat.

Het webinar heb ik via Skype for Business verzorgd. Deze applicatie is prima voor online overleg, maar niet optimaal voor webinars. Je beschikt maar over een beperkte set aan didactische functionaliteiten. Avans beschikt echter niet (meer) over andere applicaties voor webinars, en gebruikt wel Skype voor Business.

Na kennismaking en een toelichting op ‘spelregels’, ben ik eerst ingegaan op online leren op afstand. Ik ben ingegaan op verschillende vormen. Daarna zijn we stil blijven staan bij de vraag ‘Waarom zouden we binnen het hoger beroepsonderwijs online leren op afstand toepassen?’.

Of waarom zouden we dit niet toepassen, indien randvoorwaarden en bekwaamheden van betrokkenen geen issue meer zijn? Er is steeds meer mogelijk om online te doen.

Tegelijkertijd is online leren op afstand ook best complex vorm te geven. Een aantal zaken, die bij gewoon onderwijs al lastig zijn, zijn bij online leren extra lastig (zoals de psychologische afstand die mensen ervaren of het risico op afleiding).

Je kunt wel maatregelen nemen om deze complexiteit te reduceren. Achtereenvolgens zijn we, mede aan de hand van opdrachten, ingegaan op:

  • Wat te doen aan technische problemen?
  • Wat te doen aan psychologische afstand?
  • Wat te doen tegen afleiding?
  • Wat te doen tegen vrijblijvendheid?
  • Wat te doen om zelfregulering te bevorderen?
  • Wat te doen om consumptief gedrag te voorkomen?
  • Wat te doen om ‘ruis’ te voorkomen?

Het was een boeiende sessie die mede dankzij support ter plaatse goed verliep. Deelnemers deden actief mee en stelden veel vragen.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: