Europese studie naar ICT in het onderwijs

Onderwijsinstellingen investeren betrekkelijk veel geld en energie in netwerken, hardware en software. Er wordt aangenomen dat dit een belangrijke randvoorwaarde is voor goed gebruik van ICT in het onderwijs. Onderzoek laat echter zien dat er geen relatie is tussen een goede ICT-infrastructuur, en het gebruik van ICT door docenten, studenten,

Lees verder