Blog Archives

De mogelijke invloed van Trump op de ontwikkeling van leertechnologie

Overheidsbeleid is één van de factoren die van invloed zijn op leertechnologie. Zo kijken investeerders bij het nemen van beslissingen ook naar de accenten die een regering legt op onderwijs. Brian Peddle probeert te verkennen wat de gevolgen zullen zijn van het beleid van de regering Trump op investeringen in leertechnologie.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leven lang leren heeft last van ‘oud denken’

Werkgevers en werknemers hebben te veel last van ‘oud denken’ als het gaat om professionele ontwikkeling. De urgentie van ‘een leven lang leren’ rechtvaardigt het doen van investeringen en het nemen van risico’s hierin.

Lees meer ›

Tags: , ,

Online leren bij Stanford draait om méér dan MOOCs

In “Stanford Online. 2013 in Review” doet Stanford University verslag van hun activiteiten op het gebied van online leren. Massive Open Online Courses nemen een prominente plek in dit rapport. Maar het rapport laat tevens zien dat MOOCs maar één element zijn van het beleid van deze universiteit op het gebied van online leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Een Europees perspectief op MOOCs

De European University Association heeft recent een update van een paper over massive open online courses uitgegeven. De auteur schetst hierin een behoorlijk compleet beeld van de stand van zaken met betrekking tot deze MOOCs. Wat hierbij opvalt -en mij aanspreekt- is de nuchtere toon waarin hij de kansen en vragen ten aanzien van dit fenomeen bespreekt.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Mythes over privacy en onderwijsdata in de cloud

De 'menselijke factor' is nog steeds de grootste uitdaging op het gebied van privacy en cloud computing. Bovendien zijn er op dit terrein nog verschillende mythes te ontzenuwen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Aantal laaggeletterden onder 45-plussers groeit snel. Ra, ra, hoe kan dat?

De Volkskrant berichtte vanochtend dat het aantal laaggeletterden onder 45-plussers onrustbarend stijgt. Dat heeft tal van negatieve gevolgen. Hoe komt dat echter?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Kansen en valkuilen van online leren

Als we het hebben over kansen en vakkuilen van ICT in het onderwijs dan doelen we vaak op het niveau van de micro- of meso-didactiek. William Bowen laat zien dat ook op het niveau van beleid sprake kan zijn van valkuilen en kansen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Europese studie naar ICT in het onderwijs

Onderwijsinstellingen investeren betrekkelijk veel geld en energie in netwerken, hardware en software. Er wordt aangenomen dat dit een belangrijke randvoorwaarde is voor goed gebruik van ICT in het onderwijs. Onderzoek laat echter zien dat er geen relatie is tussen een goede ICT-infrastructuur, en het gebruik van ICT door docenten, studenten,

Lees meer ›

Tags: , ,

Position paper: De toegevoegde waarde van e-learning voor het hoger onderwijs

Vanmiddag organiseert de Tweede Kamerfractie van de VVD een rondetafelgesprek over digitale innovatie in het onderwijs. Ik mag deelnemen aan het gesprek over hoger onderwijs. Ten behoeve van dit gesprek heb ik op verzoek en op persoonlijke titel onderstaand ‘position paper‘ geschreven. Daarin benadruk ik dat er -naast open education- andere redenen zijn om e-learning in het hoger onderwijs toe te passen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Doelmatig MBO Limburg #cvimc

Doelmatigheid van opleidingen op macroniveau is een bijzonder complex en dynamisch terrein. Politici en vertegenwoordigers van ‘de arbeidsmarkt’ zouden zich dat beter moeten realiseren, als zij weer met grote verhalen pleiten voor het beter aansluiten tussen MBO en bedrijfsleven.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: