Blog Archives

Waar ik deze week naar toe had willen gaan… (#in #cvimc #elearningcongres)

…als ik mezelf had kunnen opdelen:

 • Vandaag naar TEDx Maastricht. Overigens live via video te volgen. De twitter hash tag is #TEDxMaastricht. Ik heb tijdens de lunch wat fragmenten bekeken, en me gerealiseerd dat presentaties vooral bedoeld zijn om te inspireren, en minder om kennis te delen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

It’s about pedagogy, stupid! (#in)

Dit is de titel van een masterclass over ICT in het onderwijs, die ik vanmiddag verzorg tijdens het symposium Beroepsonderwijs op 1, dat georganiseerd wordt door Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Stichting Mobiliteitsleren en Stichting Praktijkleren.

Mensen die enthousiast zijn over ICT in het onderwijs zijn vaak enorm technologie-gedreven.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Nederlands team presteert goed tijdens Euroskills (#in)

Een paar dagen geleden besteedde ik aandacht aan Euroskills, het Europees kampioenschap voor vakmanschap. Het Nederlandse team heeft erg goed gepresteerd met 18 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles.

Jeffrey Simonse, de vriend van mijn nichtje Mirke, is net buiten het eremetaal gevallen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Europese kampioenschappen vakmanschap (#in)

Vanaf vandaag tot en met 12 december vindt in Lissabon EuroSkills plaats. Dit zijn de Europese kampioenschappen voor het vakmanschap. Beginnende beroepsbeoefenaren in verschillende richtingen, uit heel Europa, nemen het tegen elkaar op:

Naast de wedstrijden vinden er ook andere activiteiten plaats die gericht zijn op beroepenoriëntatie.

Lees meer ›

Tags: ,

Leren kiezen, kiezen leren (#in)

In Leren kiezen, kiezen leren ordenen Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Annemie Winters dertig jaar onderzoek naar theorieën over studieloopbaanbegeleiding. Zij doen dat vanuit diverse disciplines zoals de cognitieve psychologie, leertheorieën, en de ontwikkelingspsychologie.

Het boek bestaat uit een aantal hoofdstukken. Daarbij behandelen zij de inhoud,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Geef het onderwijs content, geen systemen (#in)

Vandaag las ik het bericht dat Kenniscentrum Fundeon nieuw digitaal leermateriaal aanbiedt voor diverse technische beroepsopleidingen:

Leerlingen die een middelbare beroepsopleiding richting de bouw of infra volgen, doen dit vanaf dit schooljaar in een digitale leeromgeving. Kenniscentrum Fundeon heeft hiervoor het programma Bouwinfranet ontwikkeld. Achttien roc’s werken met dit kersverse programma.

Lees meer ›

Tags: , ,

CGO langs de meetlat (#in)

Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze uitgave is de 'publieksversie' van een veel uitvoeriger cgo-monitor, die sinds 2004 wordt uitgevoerd.

De onderzoekers kijken naar de effecten van de invoering van cgo op negen resultaatgebieden:

 1. Zichbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren
 2. Toegenomen motivatie bin leerlingen
 3. Meer gediplomeerde uitstroom
 4. Minder voortijdige uitval
 5. Grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs
 6. Verbeterde professionaliteit van docenten en praktijkbegeleiders
 7. Grotere waardering en betrokkenheid van (leer)bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven
 8. Grotere waardering door docenten
 9. Grotere waardering door leerlingen

De auteurs schetsen een genuanceerd beeld van de stand van zaken van competentiegericht onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Probleembewustzijn en reflectie noodzakelijk voor innovatie (#in)

Vandaag lag het eerste exemplaar van Ecbo Dimensies in mijn postvak (een gratis -helaas papieren- nieuwsbrief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs). Deze editie bevat een artikel met hoogleraar Regina Mulder over innovatie in het middelbaar beroepsonderwijs. Enkele wetenswaardigheden:

 • "Innovatiemoeheid ontstaat, omdat mensen elke dag de boodschap krijgen dat ze iets nieuws moeten doen,

Lees meer ›

Tags: ,

BON weet niet wie de staatssecretaris van Onderwijs is

Beter Onderwijs Nederland hamert toch altijd zo op feitenkennis (schijnt in een politiek debat in elk geval essentieel te zijn)? Toch weten ze schijnbaar niet dat Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart staatssecretaris van onderwijs is.

BON blij met zorgvakscholen | Beter Onderwijs Nederland  
 

Op 26 mei 2010 om 20.02 uur gehaald van:
http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/6909.

Lees meer ›

Tags:

Terugblik op ICT in het onderwijs: impuls in ICT heeft niet geleid tot onderwijsvernieuwing

De afgelopen dagen heb ik aan de hand van een groot aantal exemplaren van het vakblad Profiel uit de periode 1994-2000 teruggeblikt op de invoering van ICT in educatie en beroepsonderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: