Blog Archives

Ontmantel de open leercentra

Het open leercentrum is een achterhaald concept dat het onderwijs meer kwaad doet dan goed. Het onderwijs zou er goed aan doen deze centra (inclusief de aparte computerlokalen) zo snel mogelijk te ontmantelen, en op een andere manier in te richten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

BYOD vraagt om forse investeringen in infrastructuur

De invoering van Bring Your Own Device/Technology brengt forse investeringen in de infrastructuur met zich mee. Daarvoor waarschuwt Bailey Mitchell, de voorzitter van het Amerikaanse Consortium of School Networking. Hij heeft ook tips hoe hiermee om te gaan.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Zijn onze lerenden BYOT-ready?

Lerenden zijn prima zelf in staat om technologie te kiezen en te gebruiken om leerdoelen mee te behalen. Docenten ervaren dit als een verademing. De financiële kost gaat daarbij wel voor de baat uit. Dat is althans de ervaring en overtuiging van Jen LaMaster. Zijn jongeren inderdaad ‘

Lees meer ›

Tags:

Bring Your Own Technology vergroot toegankelijkheid van schaarse bronnen

Als je lerenden toestaat hun eigen technologie op school te gebruiken, dan kun je de schaarse middelen van school gebruiken voor die lerenden die geen eigen tools hebben. Daardoor kunnen per saldo meer lerenden gebruik maken van ICT op school. Deze redenering valt te lezen in de blog post BYO Tech: good plan for schools?

Lees meer ›

Tags: , ,

Vergroot BYOD de digitale kloof? (#in)

Ik ben een groot voorstander van 'bring your own technology/device': gebruikers toestaan om hun technologie en toestellen mee naar de onderwijsorganisatie mee te nemen, en te gebruiken voor leren. Deze BYOD-trend vergroot m.i. het gevoel van eigenaarschap en dus de intrinsieke motivatie om ICT voor leren te gebruiken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Virtualisatie en cloud computing kunnen leiden tot kostenbesparingen (#in)

Deze les kun je trekken uit het artikel Virtualization, cloud computing help CA schools cut IT costs.
Hierin worden cases van twee scholen beknopt beschreven, die werken met thin en zero clients.

Ik zie zelf ook andere voordelen in virtualisatie en cloud computing,

Lees meer ›

Tags: , ,

Bring your own technology in opkomst (#in)

'Bring your own technology' (BYOT) is onmiskenbaar een belangrijke ontwikkeling in het kader van 'democratisering van de technologie'. Medewerkers krijgen steeds vaker de gelegenheid om hun eigen hardware mee te nemen en te gebruiken op de werkvloer. Via ICT-oplossingen zoals die van Citrix kun je dan met je eigen apparaat bij de applicaties van de organisatie.

Lees meer ›

Tags: ,

Eigen technologie binnen een efficiënt beheerde omgeving (#in)

Ik ben een groot voorstander van Bring Your Own Technology (BYOT): gebruikers moeten in staat zijn die technologie te gebruiken, die zij zelf willen gebruiken. Meer keuzevrijheid betekent meer betrokkenheid en een grotere motivatie, wat positief van invloed is op de prestaties van mensen.

BYOT kan echter ook op gespannen voet staan met een efficiënt beheer.

Lees meer ›

Tags: , ,

Jongeren nemen inderdaad hun eigen technologie mee

Vandaag is het al groot in het nieuws geweest (onder meer op de radio). Jongere werknemers leggen in grote getalen de veiligheidsregels van hun bedrijf naast zich neer. Maar liefst 29% weet niet eens of hun bedrijf een IT-beleid heeft.

Bijna 40% gebruikt mobiele telefoons die niet door de werkgever worden ondersteund.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: