Vergroten MOOCs de toegankelijkheid van het onderwijs wel? En leiden ze wel tot goedkoper onderwijs? (MOOC-bloemlezing 16)

Tijdens mijn vakantie is veel over Massive Open Online Courses geschreven. Ik wil in deze zestiende bloemlezing zeven bijdragen kort bespreken met betrekking tot doelgroep, de impact op leren binnen bedrijven, online participatie, ontwrichtende innovatie, toegankelijkheid en kosten. Ook blijken er instellingen te zijn die bewust er voor kiezen om

Lees verder