Blog Archives

Vijf typen ‘verstand’ voor een leerzaam gebruik van web 2.0 (#in)

In Learning 2.0: How digital networks are changing the rules schrijft Melanie L. Sisley dat nieuwe technologie de potentie heeft om het individu centraal te stellen binnen diens eigen ontwikkelingsproces. Immers:

the evolution of Web 2.0 is providing a stage for anyone to express a digital presence and contribute thoughts and opinions.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Diigo gebruiken voor leren (#in)

Gisteren schreef ik dat ik onlangs van social bookmarking tool ben geswitcht. In plaats van Delicious -die ik meer dan vijf jaar heb gebruikt- gebruik ik nu Diigo. Een social bookmarking tool neemt een belangrijke plaats in binnen mijn persoonlijke leeromgeving. Ik zal kort toelichten wat ik daar mee bedoel.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Presentatie Leren 2.0: De kloof tussen praten en doen (#in #oeb10)

Willem Karssenberg doet op zijn weblog verslag van de Online Educa-sessie die ik afgelopen vrijdag eigenlijk had moeten voorzitten (met dank aan Jan-Kees Meindersma voor het overnemen).

Willem klaagt terecht dat de stellingen niet publiek beschikbaar komen, maar slechts op een CD worden verspreid.

Lees meer ›

Tags: ,

Debat Online Educa over kloof tussen theorie en praktijk van sociale media en leren (#in #oeb10)

De volgende week begint in Berlijn de Online Educa. Op vrijdagmiddag mag ik een sessie voorzitten over Learning 2.0: The Gap Between Talking and Doing:

There is a consensus that we need to change the way we teach and learn,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Kunnen social media een rol spelen om leren en ontwikkelen binnen de ambulancezorg te versterken? (#in)

Die vraag stond centraal in een workshop die ik vandaag mocht verzorgen voor een twintigtal managers en regionale opleidingscoördinatoren binnen de Ambulancezorg. Een leuke en nuttige sessie, vonden ook de aanwezigen. Het programma bestond uit een aantal onderdelen:

  • Social media (wat is het?)
  • Een andere kijk op leren
  • Social media en leren
  • Iets voor u?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe (vooral) jongeren internet gebruiken voor leren (#in)

Graham Attwell illustreert in How we use technology and the Internet for learning hoe met name jongeren door middel van internet leren.


Young people today are collecting their treasure to make their own meanings of objects they
discover on the web.


57% van de jongeren,

Lees meer ›

Tags: ,

Voorjaars school Leren in Sociale Netwerken

Op 6 en 7 mei aanstaande organiseert SURFacademy een tweedaagse (een zogenaamde Spring School) over Leren in Sociale Netwerken bij de VU in Amsterdam.


Welke voordelen kan het gebruik van sociale netwerk software in het onderwijs bieden, hoe kunnen eventuele drempels weggenomen worden en welke voorwaarden moeten gecreëerd worden om optimaal resultaat te bereiken?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Waarden voor onderwijsvernieuwing (tip!)

Ons onderwijs wordt te zeer gedomineerd door zaken als standaardisatie, regels, methoden, verplichtingen en testen. 

Rob Jacobs zet daar learner values tegenover die allen worden afgekort met ICE. Indrukwekkend. Ik ga ze niet samenvatten of vertalen. Gewoon uitprinten en boven je bed hangen.

Wellicht ook wat voor Ella Hueting die voor haar techniek-faculteit van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen op zoek is naar kernwoorden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Vier dimensies van leren 2.0 en de impact van social media op onderwijs

Learning 2.0 – The Impact of Social Media on Learning in Europe is een zogenaamde policy brief waarin Christine Redecker, Kirsti Ala-Mutka en Yves Punie met name de potentie van leren 2.0 beschrijven, evenals de mogelijkheden van social media voor onderwijsinnovaties, uitdagingen, knelpunten en belemmeringen. Zij eindigen met beleidsaanbevelingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

(De)Centralisatie van ICT in het onderwijs

Volgens Martin Weller is de laatste jaren sprake geweest van een sterke centralisatie van ICT binnen onderwijsinstellingen. Wat is echter de invloed van social media en persoonlijke leeromgevingen op deze tendens?

In dit paper gaat hij in op de argumenten voor centralisatie (zoals het belang van uniformiteit,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: