Blog Archives

Van elektronische leeromgeving naar “learning ecosystem”

De Educause Learning Initiative signaleert een ontwikkeling van alomvattende elektronische leeromgevingen naar leer-ecosystemen. Men ziet daarbij kansen, maar ook onzekerheden. De Nederlandse Open Universiteit is overigens met deze ontwikkeling aan de slag.

Lees meer ›

Tags: , ,

Van een gesloten leermanagement systeem naar een open persoonlijke leeromgeving

Het leermanagement systeem is in feite een reflectie van een gesloten onderwijssysteem. Het is echter de vraag of open, persoonlijke, leeromgevingen tegemoet komen aan de behoeften van docenten en lerenden. Zij leren en werken immers binnen dat gesloten onderwijssysteem.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kenmerken van seamless learning

“Seamless learning” gaat over het realiseren van ‘naadloze’ leerervaringen. Mobiele en draadloze technologie speelt een belangrijke rol om dit te faciliteren. Maar wat zijn verder kenmerken van deze benadering?

Lees meer ›

Tags: , , ,

eLearning Paper over personal learning environments

Deze week is een special issue van het online tijdschrift eLearning Papers verschenen over ‘personal learning environments’.

Lees meer ›

Tags: ,

Invloed omvang sociaal netwerk op kracht persoonlijke leeromgeving

Is er sprake van een relatie tussen de omvang van je sociale netwerk en de kracht van jouw persoonlijke leeromgeving?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Mijn 5000ste blogpost: waarom en hoe?

Volgens de statistieken van mijn weblog, is dit het 5000ste bericht dat ik in ongeveer 9,5 jaar schrijf. Een mooie gelegenheid om weer eens terug te blikken op waarom ik blog en hoe ik te werk ga.

Lees meer ›

Tags: , ,

De rol van Twitter bij professionalisering via een persoonlijk leernetwerk

Sociale media, en speciaal Twitter, spelen vandaag de dag een belangrijke rol bij het ontwikkelen, onderhouden en gebruiken van een persoonlijk leernetwerk. Je wordt je bewust van ideeën en mogelijkheden die eerst onontgonnen gebied voor jou waren. Het cureren van informatie is daarbij een essentiële bekwaamheid.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk

Een persoonlijk leernetwerk is van grote waarde voor een levenlang leren. Daarvan ben ik mede op basis van mijn persoonlijke ervaring overtuigd. Mark Wagner geeft tien tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk. Eigenlijk zijn het geen tien tips, maar negen tips en één effect.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Gevolgen van het semantische web voor (t)e-learning (#in)

Een van de belangrijkste digitale ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning is het semantische web. Ik weet: er wordt al enkele jaren geschreven en gesproken over het semantische web. Maar dit soort complexe technologische innovaties hebben nu eenmaal een lange aanlooptijd nodig, voor concepten in de praktijk zijn uitgewerkt en het omslagpunt is bereikt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Persoonlijke leeromgevingen kunnen met recommender systemen cognitieve belasting reduceren (#in)

In First steps towards an integration of a Personal Learning Environment at university level gaan Martin Ebner, Sandra Schön, Behnam Taraghi, Hendrik Drachsler en Philip Tsang in op de uitdagingen van persoonlijke leeromgevingen binnen het hoger onderwijs.

Persoonlijke leeromgevingen (PLE), gebaseerd op mash up technologie, worden gezien als middel om het gebruik van diverse sociale media hanteerbaar te maken,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: