Een tweede leven voor het e-portfolio

Volgens Graham Attwell hoor je -in tegenstelling tot een aantal jaren geleden – anno 2010 weinig meer over elektronische portfolio's. In Rethinking e-Portfolio's vraagt hij zich af hoe dat kan. Graham constateert dat er nooit consensus was over het doel van een e-portfolio. Vanuit verschillende pedagogisch-didactische benaderingen is heel verschillend

Lees verder

De brug tussen de PLE en de ELO

Jonathan Mott probeert met een open leernetwerk een brug te slaan tussen de persoonlijke leeromgeving (PLE) en de elektronische leeromgeving (ELO) van de onderwijsinstelling. De ELO ligt de laatste jaren -vooral in kringen van radicale onderwijsvernieuwers- onder vuur. Een ELO zou vooral sterk zijn voor de administratieve kant van het

Lees verder