Technologie-ondersteund leren: trends en ontwikkelingen

Vandaag heb ik een keynote over trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie-ondersteund leren verzorgd tijdens de student docent dagen van het Erasmus Medisch Centrum) in Rotterdam.

Ik ben eerst ingegaan op het onderscheid tussen trends en hypes. Op het gebied van technologie verwarren we deze twee omdat we slechte inschatters zijn van de gevolgen van nieuwe technologie. Overschatten en onderschatten komt voor. Ik heb de aanwezigen onder meer gevraagd of zij zaken als blended learning, digital learning en Bitcoin trends of hypes vinden. Daarbij heb ik de aanwezigen ook vragen gegeven waarmee je trends van hypes kunt onderscheiden.

* Is het een tool? Dan is het hooguit een illustratie van een trend.
* Voor welk probleem is dit een oplossing? Een oplossing zonder probleem is niet duurzaam.
* Wat kunnen we hiermee, wat we nu nog niet (eenvoudig) kunnen?
* Hoe lang wordt het toegepast? Bij iets dat pas op de markt is, moet je alert zijn.
* Hoe breed wordt het toegepast?

Durf ook te experimenteren en te onderzoeken. Maar vraag je daarbij ook onder meer af wat je wilt bereiken met de inzet van leertechnologie.

Vervolgens ben ik onder meer via vragen ingegaan op de volgende veelbelovende trends, met nuanceringen:

  • Flexibilisering, onder andere dankzij adaptieve technologie. Deze technologie heeft echter ook beperkingen.
  • Social learning. Dit begrip heeft een andere invulling gekregen. Samenwerkend leren maakt er nu prominent deel van uit. De effectiviteit van deze aanpak is echter afhankelijk van een aantal zaken (zoals voorkennis en de kwaliteit van de taak).
  • Het gebruik van online video, inclusief live video (denk aan de virtual classroom).
  • Virtual reality.
  • Massive open online courses. Er zijn universiteiten die deze MOOCs ook erkennen.
  • Microlearning. Medici in opleiding kunnen hiermee snel dingen opzoeken als zij kennis moeten gaan toepassen.
  • Kunstmatige intelligentie. Deze trend kent veel beloftes.

Tenslotte ben ik ingegaan op de vraag: hoe kun je je hierop voorbereiden?

Het begint met het enthousiasme en de bereidheid om ermee aan de slag te gaan. Sta open voor veranderingen. Vervolgens heb ik bepleit om onderwijs ontwikkelen en professionalisering met elkaar te integreren. Maak ook gebruik van de ondersteuning die binnen onderwijsorganisaties vaak aanwezig is.
Focus op enkele toepassingen is daarbij ook van belang.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: