Technology enhanced learning implementeren: analyse van een casus (gastcollege)

Vanavond verzorg ik in het kader van de post-HBO opleiding e-learning van Fontys weer een gastcollege over de implementatie van technology enhanced learning. We gebruiken onder andere mijn implementatiemodel om een casus te analyseren.

Deelnemers hebben vooraf het implementatiemodel bestudeerd dat ik al verschillende jaren inzet bij het schrijven en uitvoeren van plannen van aanpak bij de invoering van ICT voor opleiden, onderwijs en leren. Ik gebruik dit plan ook om terug te blikken op implementaties.

Na een korte introductie gaan we in op eventueel ontbrekende (clusters van) factoren. Een aantal deelnemers heeft deze inventarisatie als voorbereidende opdracht gemaakt.

Aanvullende factoren die genoemd zijn, zijn onder meer:

 • De communicatie bij een complexe organisatie tussen stakeholder afdelingen. Communicatie is door meer mensen genoemd.
  Mijn opmerking: communicatie maakt in mijn model een belangrijk deel uit van mensen & cultuur. Verder zijn bij dit aspect vaak machtsverhoudingen en belangen in het geding.
 • Beschikbare budget en tijd van medewerkers die zich met de ontwikkeling en implementatie bezig houden. Meerdere mensen noemen dit punt.
  Mijn opmerking: bij mij maakt dit deel uit van leiderschap en strategie. Leiderschap -op meerdere niveaus- blijkt namelijk niet alleen uit woorden, maar vooral uit daden. Budget en beschikbare tijd vloeien voort uit een gevoel van urgentie en een visie op datgene wat men wil.
 • Aandacht voor beheer. De betreffende deelnemer gaf daarbij aan dat dit waarschijnlijk onder processen en organisatie valt.
  Mijn opmerking: dat valt inderdaad onder processen en organisatie.
 • Draagvlak, dat voortvloeit uit een gevoel van urgentie. Dit is ook door meer mensen benadrukt.
  Mijn opmerking: het gevoel voor urgentie is van groot belang bij de implementatie, en voor het verkrijgen van draagvlak. Dit gevoel van urgentie vloeit wat mij betreft voort uit de context, en komt tot uitdrukking in de doelen en resultaten.
 • Besteed aandacht aan didactiek.
  Mijn opmerking: binnen dit model valt dit onder ‘curriculum’.

Een model moet niet te ingewikkeld worden. Daarom ben ik niet geneigd om nog meer clusters van factoren te onderscheiden. Dat maakt de genoemde aanvullingen overigens niet minder belangrijk.

Vervolgens gebruiken we de casus van het Californische ’iPad-project’ om te kijken wat beter had gekund bij de implementatie hiervan. Daarna staan we stil bij mijn ervaringen met de implementatie van (t)e-learning, en bij de ervaringen van de deelnemers. Weer aan de hand van mijn model.

Hieronder vind je mijn slides, waar ik selectief uit heb geput. Lees ook over de theoretische onderbouwing van dit model.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: