This house believes that MOOCs are doomed #oeb13

Onder leiding van Harold Elletson vond ook dit jaar het Online Educa Debat plaats. En wel over het bestaansrecht van MOOC's. De titel van deze bijdrage was de stelling.

Argumenten voor:

 • Gratis producten hebben slechte kwaliteit. Sebastian Thrun van Udacity heeft dat in feite toegegeven.
 • De slechte kwaliteit blijkt uit de hoge uitval.
 • MOOCs zijn gebaseerd op twee slechte didactische aannames. cMOOCs gaan er vanuit connectivisme. Dat werkt niet. Mensen die zich beroepen op wisdom of crowds, hebben het boek niet gelezen. Je kunt dat principe niet loslaten op leren. De tweede slechte aanname is dat het overdragen van kennis werkt. Onderzoek laat zien dat transfer dus niet werkt. Je leert door te doen, van feedback, van interactie met experts, en van mentale uitdagingen. En daarvan is bij MOOCs geen sprake is.
 • Het probleem met traditioneel onderwijs is schaal, niet kwaliteit. We moeten overstappen op blended learning. Bijvoorbeeld sociale media voor interactie in kleine groepen.
 • We hebben hele andere technologieën nodig om leren te versterken. MOOCs leiden daar van af. Maar door MOOCs gaan we wel de goede vragen stellen: hoe kunnen we goed onderwijs schaalbaar maken?
 • Wanneer hebben we opgegeven te investeren in goed onderwijs? Het onderwijs kan ontwricht worden door MOOCs. Maar de vraag is of dat ook moet. MOOCs hebben waarde, maar niet als vervanger van gewone cursussen. En dat beeld wordt wel geschetst. MOOCs scheppen de illusie dat goed onderwijs gratis kan zijn.
 • Laten we ons door venture capitalists vertellen wat goed onderwijs is?
 • Wat is de ideale lerende voor een MOOC? Dat is de zelfgemotiveerde, hoog oplgeleide. Hoezo vergroten van de toegankelijkheid van hoger onderwijs?
 • Goed onderwijs bemoedigt lerenden om kritische vragen te stellen, om nieuwsgierig te worden. MOOCs zijn daar niet op gericht.
 • Het gaat om online leren, niet om MOOCs.
 • Er is geen gezond business model te bedenken.
 • MOOCs zijn niet 'emotionally challenged'. Terwijl dat wel een voorwaarde voor MOOCs is. Binnen MOOCs is geen sprake van empathie.
 • MOOCs leveren geen rijke data op. Je hebt dus niet veel aan MOOCs vanuit de optiek van learning analytics.

Argumenten tegen zijn:

 

 • Voorstanders van deze stelling komen er eindelijk achter dat Sinterklaas niet bestaat. Onderwijs is moeilijk. Het probleem is dat MOOCs zijn overschat.
 • MOOCs kosten veel tijd en geld, en er zijn vraagstukken mbt privacy. Ok. Er zijn issues. Maar die moet je aanpakken.
 • De grote getallen geregistreerde deelnemers zijn fake. Dat zijn geen lerenden. Daar moet je niet vanuit gaan. Wees reëel. Kijk naar de daadwerkelijke deelname.
 • Per student zijn MOOCs erg goedkope manieren van leren (kosten per student).
 • Je moet kritisch zijn over MOOCs, maar doe mee om issues op te lossen.
 • Evolutie gaat om verandering. Het zijn de traditionalisten die tegen MOOCs zijn.
 • Heel veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot onderwijs, en dankzij MOOCs wel. Kijk naar de deelnemers uit ontwikkelingslanden.
 • Deelnemers aan MOOCs boeken wel degelijk leerresultaten. Er zijn tal van succesverhalen te vertellen.
 • Gerenommeerde instituten maken ook gebruik van MOOCs (al is dat vaak in combinatie met face to face leren).
 • Deelnemers aan MOOCs willen vooral op een andere manier leren.
 • Veel deelnemers participeren in MOOCs, terwijl ze normaliter niet de kans hebben om samen met elkaar te leren. Het engagement is het belangrijkste argument voor MOOCs. De mogelijkheid om met mensen uit allerlei landen te leren.
 • Aanbieders van MOOCs verdienen aan afgeleide zaken, zoals aan de certificering of aan de software.
 • De C van MOOC zou eigenlijk moeten staan voor Content, en niet voor Course.
 • MOOCs kunnen wel degelijk 'emotionally challenged' zijn. Je bent ook beter in staat een marathon te lopen, samen met duizenden anderen, dan alleen.
 • Voorstanders van MOOCs staan niet kritiekloos ten opzichte van MOOCs. Maar zij streven naar verbeteringen. We moeten wel van de hype af.
 • Deelnemers aan MOOCs hebben wel degelijk onderlinge connecties. Ze zoeken elkaar zelfs vaak fysiek op.
Eén deelnemer merkte vanuit de zaal op dat de voor- en tegenstanders een verschillende definitie van MOOCs hebben. De winnaars van het debat waren de tegenstanders. Zelfs met een erg groot verschil.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord