Tien principes voor hedendaags onderwijs

We leven in een dynamische wereld, met tal van complexe veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Hoe moet het onderwijs daar op inspelen? Volgens Will Richardson en Bruce Dixon is een “fundamental reimagination” van onze benadering van onderwijs noodzakelijk. Zij hebben daarom tien principes voor hedendaags onderwijs geformuleerd.

10 principles for schools of modern learningRichardson en Dixon starten met een bondige schets van een veranderende samenleving, en wijzen ook op tekortkomingen van het huidige onderwijs. Zo zijn veel lerenden niet betrokken bij het onderwijs, blijkt een goede opleiding geen garantie meer te zijn voor toegang tot de middenklasse en meent slechts eenderde van de werkgevers dat afgestudeerden over de juiste bekwaamheden beschikken om bij hun bedrijf te komen werken.

Volgens hen zou er een grotere nadruk moeten komen te liggen op effectiviteit van het onderwijs. De tien principes voor moderne scholen moeten dan richting gaan geven aan deze transformatie.

Deze principes hebben te maken met duidelijke en gedeelde opvattingen, met visie en missie, en met een cultuur

where personal, self-determined learning is at the center of student and teacher work.

Curricula zouden via co-constructie moeten worden samengesteld, het toepassen van het geleerde in de echte wereld zou benadrukt moeten worden (waarbij presenteren aan een authentiek publiek als “assessment for learning” wordt gebruikt) en technologie zou op de eerste plaats gebruikt moeten worden om het leren te versterken (creëren, maken, verbinden, communiceren, samen werken en problemen op lossen).

Deze en andere principes worden beschrijven in een 21 pagina tellende paper verder uitgewerkt. Toen ik via mijn mail op de link klikte, abonneerde ik me meteen op een soort mailinglist. Will Richardson en Bruce Dixon zijn namelijk van plan nog andere activiteiten te organiseren rondom dit initiatief. Uiteraard kun je wel afmelden voor deze mailinglist.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: