Toekomst van e-learning ten behoeve van een leven lang leren

Dit was de titel van een drukbezochte kennissessie die ik vandaag heb verzorgd tijdens de conferentie “Toekomst van Onderwijs” van NRC Live. Tijdens deze sessie ben ik onder meer ingegaan op ontwerp-principes voor e-learning die een bijdrage kunnen leveren aan het hanteerbaar maken van uitdagingen van e-learning.

Ik heb eerst geïnventariseerd in hoeverre de deelnemers ervaring hebben met vormen van e-learning. Daarna zijn we ingegaan op redenen om e-learning bij een leven lang leren in te zetten. In de slides vind je de uitkomsten.

Het realiseren van een krachtige leeromgeving scoort het hoogste, het reduceren van de CO2-uitstoot was de minst belangrijke reden (maar voor hoelang nog?). Eén van de andere -aanvullende- redenen was: het sneller kunnen aanpassen van leerinhouden.

Vervolgens heb ik vier uitdagingen van e-learning voor volwassenen geschetst (zoals het moeten kunnen combineren van leren, werk en bijvoorbeeld een zorgplicht). Met behulp van een zorgvuldig ontwerp kun je een aantal van die uitdagingen beter hanteerbaar maken.

Ik heb dat geïllustreerd aan de hand van een online cursus die de Open Universiteit onlangs samen met het CBS en Zuyd Hogeschool over big data en statistiek heeft verzorgd. Daarbij hebben we gekeken naar hoe we de ‘funnel of participation’ kunnen bestrijden.

Bij massive open online courses schrijven veel deelnemers zich in, maar is het aantal deelnemers dat de cursus met een certificaat afrondt gering. Bij deze cursus heeft 80% van de deelnemers die begonnen zijn met een leeractiviteit die meetelde voor het certificaat, die cursus ook met een certificaat afgerond.

Vervolgens ben ik nog ingegaan op het voorbereiden van deelnemers op deelname aan e-learning. Hoe belangrijk en complex uitvoerbaar zijn die maatregelen? De meningen waren zeer verdeeld (de gemiddelde uitslagen laten dat niet zien).

Ik wilde ook nog drie ontwikkelingen met veel potentie voor e-learning de revue laten passeren:

Daar zijn we dankzij diverse vragen niet meer aan toegekomen (maar klik op de links voor meer informatie).

Ik heb de sessie afgesloten met enkele tips.

Nota bene: ik heb samen met Gerard Mertens van de OU ten behoeve van deze conferentie een opiniestuk geschreven over de noodzaak om e-learning in te zetten om drempels voor een leven lang leren te helpen weg te werken.

Hier vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord