Toepassingen leertechnologie in hoger onderwijs

Binnen hoger onderwijs kun je leertechnologie onder meer gebruiken om onderwijs meer te flexibiliseren, om een krachtige leeromgeving te helpen realiseren (o.a. door actief leren te faciliteren en ICT te gebruiken voor co-creatie), en om de leeromgeving te vergroten. Wat zijn voorbeelden van toepassingen?

EdTech Magazine beschrijft vijf voorbeelden van leertechnologieën die inspelen op deze drie doelen. De voorbeelden hebben betrekking op algemene technologieën, niet op speciaal voor het onderwijs ontwikkelde technologieën.

Want: de klas zou het laboratorium voor het leven moeten zijn. Gebruik daarom applicaties die je ook in het gewone leven gebruikt, zo stelt men. Mijn opmerkingen:

  • Ja, als element van een modulair opgebouwde digitale leeromgeving (voor bepaalde functionaliteiten kun je m.i. nog niet zonder ‘traditionele’ leeromgeving).
  • Houd rekening met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De voorbeelden zijn:

  1. Applicaties zoals Google Docs en Slack zijn zeer flexibel en bevorderen ‘real-time’ samenwerken tussen lerenden en docenten (plaatsonafhankelijk). Google Docs heeft bovendien ‘add-on’ tools, bijvoorbeeld voor annoteren en notificeren. Slack werkt goed als aanvulling voor communicatie in groepen. Uiteraard zijn er ook alternatieven voor Google Docs en Slack te bedenken (Office 365 bijvoorbeeld).
  2. Dankzij virtual reality kunnen lerenden behoorlijk authentiek oefenen waarbij sprake kan zijn van immersive learning. EdTech Magazine beschrijft voorbeelden zoals het ontleden van kadavers in een veilige omgeving. Je doorbreekt hiermee ook de muren van je klaslokaal (virtuele excursies).
  3. Adaptieve leertechnologie kan het succes van studenten bevorderen, meent EdTech Magazine . Ze positioneren deze technologie terecht als in ontwikkeling zijnde. Dankzij grote hoeveelheden data en slimme technologie wordt het mogelijk te flexibiliseren naar inhoud, tempo en niveau. Deze technologie gaat een belangrijke rol vervullen bij het beoordelen.
  4. Technologieën zoals Microsoft Surface Hub en Mondopad (combi van een interactief whiteboard en videoconferencing) bevorderen samenwerking op locatie, en met externen.
  5. Videoconferencing stelt je in staat experts van buiten te betrekken bij je onderwijs, en lerenden van buitenaf te bereiken. Daarbij heb je ook allerlei interactiemogelijkheden die actief leren mogelijk kunnen maken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
One comment on “Toepassingen leertechnologie in hoger onderwijs
  1. Freek schreef:

    Er is naar mijn inziens nog een grote stap te maken voor het onderwijs, want het is een sector waar meer tijd voor nodig is om dergelijke aanpassingen in een landelijk systeem door te voeren. Het belooft wel veel!

Top

%d bloggers liken dit: