TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud

Ik kom de laatste tijd steeds vaker bijdragen tegen over TPACK (technological pedagogical content knowledge); de benadering die er van uitgaat dat je leerinhouden, technologie en didactiek in gezamenlijkheid moet beschouwen als je aan de slag gaat met (t)e-learning. Dan realiseer je je dat er niet één technologische oplossing is voor de vragen waarmee onderwijsgevenden op het gebied van onderwijsontwikkeling geconfronteerd worden.

In Looking Back to the Future of Educational Technology blikken de bedenkers van TPACK terug op de lange geschiedenis van educatieve technologie. Zij laten zien dat elke nieuwe 'technologie' te kampen heeft gehad met hooggespannen verwachtingen (transformatie van leren), en dat tegelijkertijd zorgen werden geuit over de gevaren ervan. Volgens de auteurs hebben nieuwe technologieën hun innovatieve ambities vaak niet waargemaakt omdat te eenzijdig gekeken is naar technologie, en te weinig naar de bijdrage voor leren.

De noodzaak om dit expliciet te gaan doen, komt voort uit het toenemende belang van ICT, en de steeds snellere veranderingen op dit gebied. Want je loopt het risico als onderwijs en als individuele docent om steeds achter de feiten aan te lopen:

This speed of technological evolution may be educational technology’s unwitting Achilles heel.


Het TPACK-kader presenteren zij als een aanpak die docenten kan helpen grip te krijgen op het didactische nut van technologie:

  1. Je houdt de complete teaching performance geïntegreerd tegen het licht.
  2. Docenten focussen vooral op die technologieën die waardevol zijn voor leren, en niet zo zeer op elke nieuwe tool.


educators should be able to quickly evaluate new technologies in terms of how they will present content or facilitate pedagogy.


De auteurs stellen zelfs dat TPACK docenten beschouwt als beslissers over het ontwerp van hun eigen leeromgeving. Dit vraagt wel om een bepaalde bekwaamheid van onderwijsgevenden, die "medioration" wordt genoemd: het vermogen om een concept uit een ander kennisdomein toe te passen op een tererin waar wel jouw expertise en/of interesse ligt.

De bijdrage Which Came First – The Technology or the Pedagogy? zet TPACK af tegen professionaliseringsactiviteiten die vaak technologie-gedreven zijn.


"There's very little emphasis on how to blog, how to create a wiki, how to create a digital story. The emphasis now is on how to use storytelling in a classroom situation, how to create a lesson where students are using blogging in a classroom."


Wat onder meer opvalt in dit artikel is dat veel professionaliseringsactiviteiten op de werkvloer plaats vinden. Dat maakt deze aanpak wel behoorlijk arbeidsintensief (en dus duur).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *