Van diploma naar ‘nanodegree’?

Voor technologie-bedrijven als Google of AT&T hoeven aankomende werknemers niet persé over een diploma te beschikken. Zij erkennen ook ‘nanodegrees’ die online behaald zijn bij een particuliere opleider als Udacity. De toekomst van het onderwijs?

CertificaatCNBC besteedde de afgelopen week aandacht aan de ‘nanodegree’-programma’s van Udacity. Udacity is een aantal jaren geleden begonnen als platform voor massive open online courses. Inmiddels richt men zich ook op het online trainen van specifieke bekwaamheden, zoals programmeren voor iOS of Android.

Lerenden selecteren dan bepaalde bekwaamheden zoals “Ruby Programming”. Zij betalen 200 dollar per maand, en kunnen zo veel studeren als zij willen. Als zij het binnen 12 maanden het traject hebben afgerond, dan krijgen zij de helft van het inschrijfgeld terug. Behalve kwalitatief goede leerinhouden krijgen zij ook feedback en begeleiding. De gemiddelde tijd tussen het inleveren van een opdracht en het ontvangen van een beoordeling met feedback is 1,4 uur (hetgeen natuurlijk ook wat zegt over de aard van de opdracht).

De lerenden ontvangen dan bij afronding een ‘nanodegree’ dat in toenemende mate door technologie-bedrijven wordt erkend, al blijft een aantal bedrijven ook sceptisch. Udacity breidt dit ‘nanodegree’-programma inmiddels ook uit naar Europa en Azië.

Volgens CNBC heeft Sebastian Thrun van Udacity voor deze aanpak gekozen om het vrijblijvende karakter van MOOCs terug te dringen. Mede hierdoor maakten veel deelnemers de grootschalige online cursussen van Udacity niet af. Tegelijkertijd signaleerde Udacity ook kansen op de mondiale markt.

Sinds Udacity deze strategie toepast hebben 11.000 lerenden deelgenomen aan de programmas. Daarvan hebben er 3.000 de ‘nanodegree’-programma’s daadwerkelijk binnen 12 maanden afgerond.

Udacity probeert lerenden inmiddels verder te verleiden deel te nemen aan deze programma’s door een baangarantie te koppelen aan het behalen van een certificaat. Je betaalt dan meer voor de ‘nanodegree’, maar je krijgt je geld volledig terug als je binnen zes maanden geen relevante baan hebt.

Dergelijke programma’s zullen volgens mij in toenemende mate belangrijk worden voor de markt van een leven lang leren. Mits lerenden er de relevantie van inzien, en mits bedrijven ‘nanodegrees’ waarderen. Particuliere opleiders en deeltijd-opleidingen doen er goed aan om op deze ontwikkeling in te spelen. Als het even kan, zou ik dan kiezen tussen een mix van online leren en face-to-face leren.

Als het reguliere onderwijs vervangen zou worden door ‘nanodegrees’ dan impliceert dat m.i. echter een verschraling van het onderwijs, die ook ten koste gaat van de ontwikkeling van lerenden. Deze ‘nanodegrees’ zijn immers gericht op specifieke bekwaamheden, en niet op zaken als ‘Bildung’ of bekwaamheden zoals kritisch denken.

Verder vind ik het wel interessant om te lezen hoe een bedrijf als Udacity probeert een nieuw verdienmodel voor opleiden te implementeren, en hoe men probeert lerenden te verleiden om programma’s af te ronden. Dat je dat niet alleen kunt doen via financiële prikkels, blijkt uit het feit dat nog steeds zo’n 8.000 deelnemers de ‘nanodegree’programma’s niet binnen een jaar afronden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *