Verbeter leerstrategieën in plaats van het beïnvloeden van karakter en persoonlijkheid

David Didau heeft onlangs een inleiding verzorgd met de titel What if everything you knew about mindsets and resilience was wrong? Daarin onderbouwt hij dat twee concepten, die momenteel populair zijn op het gebied van leren, onderwijs en opleiden, er minder toe doen dan we denken.

Het gaat daarbij om de volgende twee populaire concepten:

  • Carol Dweck heeft de theorie van de “growth mindset” ontwikkeld. Deze theorie gaat ervan uit dat onze percepties over intelligentie van invloed zijn op hoe we presteren. Successen en mislukkingen zouden toe te schrijven zijn aan de manier waarop lerenden reageren op uitdagingen en belemmeringen waarmee ze geconfronteerd worden tijdens het leren. Simpel gezegd: als je gelooft dat je slimmer kunt worden, dan presteer je beter dan als je denkt dat je niet intelligenter kunt worden.
    Onderzoekers die Dweck’s onderzoek repliceren, komen echter niet tot dezelfde conclusies. Dweck stelt dat het heel ingewikkeld is haar onderzoek te repliceren. Daarmee is deze theorie niet te falsificeren.
  • Angela Duckworth definieert “grit” als doorzettingsvermogen en passie voor langetermijndoelen. Zij stelt dat het bereiken van moeilijke doelen in het leven niet alleen afhankelijk is van talent, maar ook van een duurzame en gefocuste toepassing van talent over een langere periode. Een meta-analyse wijst echter op een bescheiden correlatie van “grit” met prestaties, en een sterke correlatie van “grit” met persoonlijkheidskenmerken.

Er bestaat zelfs onderzoek waaruit blijkt dat lerenden die allemaal hard werken, gemotiveerd zijn en over een goede attitude op het gebied vanbeschikten, toch verschillend presteerden. Dat kwam doordat zij op een verschillende manier leerden.

Didau schrijft dat “growth mindset” en “grit” niet voldoende zijn. Meer oefenen zonder resultaten te behalen zullen waarschijnlijk zelfs het geloof in eigen kunnen verder uithollen. Richt je als docent en opleider dus niet te veel op het bevorderen van een geloof in eigen kunnen en doorzettingsvermogen, maar focus op effectieve leerstrategieën (zoals effectieve modelling, structuur en ondersteuning geleidelijk afbouwen, of uitdagende taken geven). Successen leiden dan tot een geloof in eigen kunnen:

School results are more likely to be down to the quality of what and how children are taught rather than sweeping generalisations ideas about character and personality. Rather than trying to teach things we don’t really understand, we’d be a lot better off if we focussed on teaching those things we do understand as well as possible.

Er is dus niets mis met focus, motivatie, engagement en hard werken. Het behalen van goede leerresultaten is echter vooral afhankelijk van effectieve leer- en instructieactiviteiten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord