Verbondenheid bevorderen bij asynchroon online leren

In Building Community and Connection Between Students and Instructors in Asynchronous Courses verkent Lindsay Howard hoe docenten effectief kunnen communiceren en verbondenheid kunnen bevorderen binnen een asynchrone online leeromgeving. Zij deelt een aantal strategieën en principes met betrekking tot elkaar leren kennen, beter communiceren, empathie tonen en effectieve feedback geven aan lerenden, met als doel het bevorderen van succes en welzijn in een online leeromgeving. Aan het eind plaats ik aanvullende strategieën.

hybride werkenIn de meeste gevallen pas je online leren toe in combinatie met fysieke bijeenkomsten. Of combineer je asynchroon online leren met synchroon online leren. Je bent dan beter in staat te communiceren met lerenden en verbondenheid te bevorderen. Het kan echter ook voorkomen dat je alleen asynchroon online leren kunt toepassen. Het bevorderen van communicatie en verbondenheid zijn dan best een ‘ding’.

Howard benadrukt dat je op de eerste plaats moet investeren in het kennen van elkaar. Maak als docent een “Leer Je Docent Kennen” pagina aan waarin je persoonlijke en professionele informatie over jezelf deelt (bijvoorbeeld met een video). Verder kun je lerenden een verplichte kennismakingsvragenlijst laten invullen, waarbij docenten ook hun antwoorden geven en reageren op de antwoorden van de lerenden, om te laten zien dat hun input belangrijk is. Bij Gilly Salmon was dit 25 jaar geleden al één van de eerst fasen in haar ‘5 stages model’.

Het tweede element is empathie, die je volgens Howard door de hele ‘cursus’ moet inbedden. Dit begint volgens haar bij een goede organisatie, zoals het gebruik van modules en een heldere syllabus. Hiermee bevorder je voorspelbaarheid en verminder je stress. Lerenden hebben een helder overzicht van de inhoud, en kunnen beter plannen wat zij wanneer willen bestuderen. Lindsay Howard beveelt ook aan alle inhoud meteen te publiceren -met uitzondering van het examen- zodat lerenden weten waar zij aan toe zijn. Persoonlijk noem ik dit het ‘belang van structuur’, en reken ik dit niet tot empathie. Het bevordert inderdaad betrokkenheid van de lerende bij het online leertraject. Volgens Howard bevorder je empathie ook via ‘empathieverklaringen’ waarin je lerenden onder meer laat weten dat jij als docent hen ondersteunt en hoe lerenden jou kunnen bereiken wanneer ze problemen ondervinden.

Communicatie is volgens Howard op de derde plaats cruciaal in online klassen. Docenten moeten responsief zijn en snel antwoorden. Dit geeft lerenden een gevoel van waardering. Regelmatige monitoring van de voortgang van de lerenden en frequente en persoonlijke check-in emails dragen ook bij aan een effectieve communicatie. Wekelijkse berichten zijn een krachtige manier om contact te houden en lerenden bij de les te houden. De wijze waarop Howard haar lerenden aanspreekt, past overigens niet echt bij mij (en volgens mij bij menigeen niet).

Op de vierde en laatste plaats benadrukt Howard het belang van feedback. Dit is een belangrijke manier om verbinding te maken. Elke opdracht zou moeten worden opgevolgd met feedback en een toelichting op de score. Positieve feedback stimuleert goed gedrag en constructieve kritiek helpt de lerenden om te leren van hun fouten. Je kunt daarbij ook gebruik maken van gesproken feedback en automatische feedback.

Mijn commentaar

Dit zijn inderdaad vier belangrijke strategieën om verbondenheid bij asynchroon online leren te bevorderen. Je kunt echter nog meer strategieën hanteren:

  1. Gebruik van discussiefora. Docenten kunnen onderwerpen of vragen stellen gerelateerd aan de cursusinhoud en stimuleren dat lerenden om hun inzichten en ideeën te delen. Dit bevordert dialoog en zorgt ervoor dat lerenden zich gehoord en betrokken voelen. Docenten kunnen deze gesprekken modereren en indien nodig aanvullende inzichten bieden. Discussiefora moeten wel op een natuurlijke manier zijn ingebed binnen het curriculum. Veel lerenden vinden het ook ingewikkeld om via geschreven tekst te communiceren.
  2. Peer-to-peer review. Je kunt lerenden elkaars werk van feedback laten voorzien. Hierdoor kunnen lerenden verschillende perspectieven begrijpen, kritisch leren denken en een ‘gemeenschapsgevoel’ opbouwen. Je zult peer-to-peer review of peer feedback wel zorgvuldig moeten introduceren door duidelijke richtlijnen te geven voor constructieve feedback. Peer feedback moet respectvol en betekenisvol zijn.
  3. Gebruik van realistische leerinhoud, bij voorkeur met multimedia. Realistische en betekenisvolle leerinhoud bevordert betrokkenheid, en door verschillende soorten inhoud te gebruiken (zoals video’s, podcasts, interactieve infographics, enz.), kan de online leerervaring verrijkt worden (levendiger, interessanter).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.