Verdiep je bij technology enhanced learning in je doelgroep aan de hand van vragen

Volgens Donald Clark moet je je in je doelgroep verdiepen om te voorkomen dat blended learning, blended teaching wordt en online learning, online teaching. Clark formuleert daarvoor tien vragen. Een nuttige exercitie, maar niet altijd praktisch toepasbaar.

doelgroep

foto: Evanst10000, Pixabay

Behalve dat je onder meer aandacht besteedt aan leeftijd, zul je je volgens Clark de volgende vragen moeten stellen:

  1. Welke ‘persona’s’ kun je onderscheiden? Een persona is een ideaal-typische gebruiker. Volgens Clark richt je je hiermee weliswaar op een ‘gemiddelde’, maar helpt het gebruik van ‘persona’s’ je toch in de communicatie met je team. Ik deel deze mening. ‘Persona’s’ helpen je in het concretiseren van bijvoorbeeld het gebruik van een digitale leeromgeving.
  2. Waarom? Waarom zouden lerenden gebruik maken van de leeromgeving, de online masterclass, het blended programma? Deze belangrijke vraag richt zich op de motivatie, en wat mij betreft ook op de keuze voor blended of volledig online leren. Deze vraag stellen we ons te vaak, te weinig.
  3. Waar houden zij niet van? Clark doelt daarbij op zaken als cartoons en gamification-elementen. Clark spiegelt m.i. zijn eigen voorkeuren wel erg veel op anderen. Maar op zich is dit wel een heel relevante vraag. Het lastige is dat je te maken hebt met heel verschillende voorkeuren.
  4. Waar houden zij wel van?
  5. Hoe verspreidt is je doelgroep? Als je doelgroep ook in staat is om fysiek bij elkaar te komen, hoef je minder aandacht te besteden aan online ‘socialisatie’. Verder moet je hierbij ook nadenken over tijdzones (in verband met synchrone sessies plannen) en culturen.
  6. Welke taal gebruik je?. Daarbij gaat het niet alleen over welke taal je hanteert, maar ook over de complexiteit van je teksten als je te maken hebt met een doelgroep waarvan de gebruikte taal, de tweede taal is.
  7. Met welke persoonlijkheidstypes heb je te maken? Clark doelt hierbij niet op het gebruik van persoonlijkheidstesten zoals de MBTI. Maar je moet je volgens Clark wel afvragen of je te maken hebt met extraverte verkopers of introverte IT-ers. Hij hanteert hiervoor het OCEAN-schema (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism). Je merkt inderdaad dat ‘persoonlijkheid’ bijvoorbeeld van invloed is op hun voorkeur voor bepaalde leeractiviteiten. Dit betekent volgens mij echter niet dat je bepaalde leeractiviteiten om die reden niet zou moeten faciliteren. Bovendien is het lastig dit -zeker bij online leren- te inventariseren. De houding ten aanzien van het gebruik van ICT maakt hier m.i. ook deel van uit.
  8. Wat zijn de eerdere ervaringen? Daarbij doelt Clark op eerdere leerervaringen en eerdere ervaringen met online en blended learning. Dit punt heeft ook te maken met verwachtingen. Het kan zelf zijn dat je deze verwachtingen niet waar kunt maken. Communicatie -Clark heeft het over ‘marketing’- en verandermanagement zijn dan belangrijk. Wat mij betreft hoort opleidingsniveau, voorkennis en ICT-vaardigheden hier ook bij.
  9. Waar leert je doelgroep? Op het werk, thuis? Deze omgeving beïnvloedt het type leeractiviteiten dat je kunt inzetten? Synchroon online leren met video/audio kun je niet toepassen als mensen niet ongestuurd kunnen leren. Persoonlijk vind ik dat je dit punt vooral moet ondervangen door de verwachtingen helder te communiceren. Mensen kunnen meestal ook hun omgeving ‘aanpassen’. Bovendien heb je ook hierbij te maken met een enorme diversiteit aan deelnemers.
  10. Welke tijd hebben lerenden voor leren? Wanneer leren zij? Dit heeft onder meer invloed op de wijze waarop je je inhouden indeelt (‘chunking’). Maar bijvoorbeeld ook met de planning van je synchrone online sessies. Ook hierbij is mijn ervaring dat je nooit een tijdstip kunt kiezen waarmee je iedereen tevreden stelt.

Donald Clark reikt een tiental vragen aan die je helpen je te verdiepen in je doelgroep. Ik ben het niet altijd met hem eens dat je je ontwerp hierop moet aanpassen. Dat is namelijk niet altijd mogelijk, gezien de enorme diversiteit van de doelgroep. Je hebt immers lang niet altijd te maken met een homogene groep.

Het is wel belangrijk om van je voren te communiceren wat je bijvoorbeeld verwacht van lerenden als het gaat om de fysieke omgeving waarin men leert. Je kunt lerenden ook laten kiezen welke leeractivititeiten ze willen doen (bijvoorbeeld deelnemen aan een live sessie of de opname bekijken). Met een aantal aspecten kun je echter wel degelijk in je ontwerp rekening houden (zoals het opdelen in kleine brokken of het plannen van live sessie zodat zo veel mogelijk lerenden er deel aan kunnen nemen).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: