Vijf manieren waarop scholen ICT gebruiken

Scholen gaan op een heel verschillende manier om met ICT. Zij kunnen zich daarmee ook profileren. Ouders kunnen deze profilering ook gebruiken bij het maken van keuzes voor een school.

Volgens Lynn Perkins zie je in de praktijk vijf heel verschillende benaderingen terug van de wijze waarop ICT in het onderwijs wordt gebruikt.

  1. Scholen gebruiken ICT om het curriculum volledig te personaliseren. Perkins geeft het voorbeeld van een school waar ICT wordt gebruikt om de communicatie tussen school, lerenden en ouders te verbeteren. Lerenden bestuderen via zogenaamde playlists op een individuele manier leerstof en ouders volgen de vorderingen via een speciale app.
  2. Scholen gebruiken technologie voor het creëren van interactieve curricula. Zij gebruiken ICT met name om bestaande leermaterialen te verrijken, bijvoorbeeld via QR-codes en video’s. Met name op het gebied van natuurwetenschappen, technologie, bouwkunde en wiskunde wordt ICT gebruikt. Maker education en design thinking vallen hier ook onder.
  3. Scholen gebruiken leertechnologie vooral voor het faciliteren van samenwerkend leren. Lerenden creëren daarbij verschillende artefacten -bijvoorbeeld via Scratch, Google Docs of een digitaal portfolio- en delen deze met anderen.
  4. Scholen gebruiken leertechnologie om gelijkheid te bevorderen. Bijvoorbeeld om meiden kennis te laten maken met techniek of om rekening te houden met specifieke leerbehoeften (zoals dyslexie of ADHD).
  5. Scholen gebruiken bewust geen technologie. Zij zijn van mening dat het gebruik van technologie schadelijk is voor kinderen en leren belemmert, en lerenden tot passieve consumenten maakt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: