Voor- en nadelen van generatieve AI voor gepersonaliseerd leren

Als het gaat om onderwijs wordt (generatieve) AI vaak gekoppeld aan gepersonaliseerd leren. Deze benadering is echter niet zaligmakend. Philippa Hardman verkent in deze bijdrage de voor- en nadelen van AI-gepersonaliseerd leren en de potentie van AI bij het faciliteren van samenwerkend leren.

A diverse group of teachers in a classroom setting, engaging in a knowledge-sharing session.
DALL-E: A diverse group of teachers in a classroom setting, engaging in a knowledge-sharing session.

Als het gaat om generatieve AI bij leren, wordt vaak verwezen naar Benjamin Bloom’s 2-Sigma onderzoek uit 1984. Bloom toonde daarin aan dat 1-op-1-onderwijs door een deskundige tutor eigenlijk de meest effectieve leermethode is. Deze aanpak is echter onbetaalbaar en niet te organiseren. Dankzij generatieve AI zou het wel mogelijk zijn dat elke lerende over een persoonlijke “Socratische tutor” kan beschikken. Technologische oplossingen zoals Socratic van Google en Khanmigo van Khan Academy hebben deze pedagogische benadering opgeschaald. Toch mogen we volgens Hardman niet voorbijgaan aan de beperkingen van gepersonaliseerd leren, vooral voor minder zelfverzekerde lerenden of lerenden uit meer gemeenschapsgerichte culturen. Verder wijst zij ook op de kracht van alternatieve benaderingen. Zij staat daarbij met name stil bij samenwerkend leren.

Samenwerkend leren benadrukt samenwerking en co-creatie. Het verschilt van gepersonaliseerd leren door de focus op collectieve kennisopbouw, sociale leeromgevingen, de rol van de docent als moderator, en beoordelingsmethoden die samenwerking en collectief begrip evalueren. Zij vergelijkt gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren op een aantal aspecten met elkaar. Onderzoek laat volgens haar zien dat samenwerkend leren zowel voordelen op het gebied van leerprestaties en sociaal-psychologische voordelen heeft. Daarbij verwijst zij wel naar relatief oud onderzoek.

In het laatste deel van haar bijdrage, illustreert Philippa Hardman de potentie van AI ten behoeve van het opschalen van de voordelen van samenwerkend leren:

 1. AI algoritmes kunnen geoptimaliseerde cohorten lerenden creëren en functies zoals real-time vertaling bieden voor om diverse groepen lerenden met elkaar in contact te brengen. AI-tutoren kunnen ook bijdragen aan groepsdiscussies.
 2. Virtuele co-creatie ‘maker spaces’. Je kunt bijvoorbeeld AI-gemedieerde ruimtes voor brainstormsessies en groepsprojecten inzetten en feedback geven op ideeën die door een groep zijn gegenereerd.
 3. Peer-to-Peer leernetwerken. AI kan lerenden matchen op basis van interesses en leerdoelen, peer mentoring mogelijk maken en onmiddellijke feedback geven.
 4. AI-gemedieerde rollenspellen. AI kan bijvoorbeeld scenario’s genereren en lerenden begeleiden door teamwork en besluitvormingsprocessen.

Hardman stelt onder meer dat meer onderzoek nodig naar mens-machine-interactie in de context van samenwerkend leren om te weten of generatieve AI in staat is de dynamiek en voordelen van samenwerkend leren te repliceren. Zij verwijst daarbij naar onderzoek van Karel Kreijns et a uit 2013. Kreijns en collega’s vonden dat echte menselijke interactie noodzakelijk was voor zinvolle interactie en het behalen van resultaten in computerondersteunde omgevingen. Toen hadden we echter nog niet de krachtige mogelijkheden die laagdrempelige generatieve AI ons nu biedt. Onderzoek zal inderdaad moeten laten zien dat generatieve AI in staat is menselijke interactie volwaardig te compenseren.

Andere bronnen over generatieve AI

Ik wil ook een aantal links van bijdragen met jullie delen die ik niet ga bespreken.

 1. Get Ready for the Great AI Disappointment
 2. Our Kids Are Living In a Different Digital World
 3. ChatGPT and the Future of the Human Mind
 4. AI Chatbots Are Here to Stay. Learn How They Can Work for You
 5. Why We Need Explainable AI
 6. AI in Learning: Risks of Humanizing the Machine
 7. The Dead Internet Theory Explained
 8. Prompt Engineering Unlocks AI’s Potential for Higher Education
 9. Artificial Intelligence in Context
 10. Why AI Detection Tools Are Not Reliable Anymore
 11. Three Predictions for Higher Education in 2024
 12. Student Success: Let Technology Bring You Closer
 13. Creating Adaptive Learning With ChatGPT
 14. 8 Ed Tech Tools to Try in 2024
 15. Skills and Knowledge: A Focus on AI in Education
 16. Reimagining oral assessment in the age of AI
 17. Book About AI in Education: How AI Helped
 18. Student AI Use Policies in Higher Education
 19. The Elephant in the Artificial Intelligence Classroom
 20. AI in Education
 21. Artificial Intelligence in Education
 22. AI Evangelists Won’t Stop Highlighting Danger Of Their Technology
 23. Debunking Myths: The Truth About Getting Rich with AI
 24. AI will help admissions officers comb through college essays
 25. Can generative AI master emotional intelligence?
 26. Good news: AI will have big impact on jobs this year
 27. How to Simplify Your Work and Life Admin with AI
 28. GenAI Integration for Business Success: A CEO’s Guide
 29. The Coming AI Revolution
 30. Generative AI and the Future of Jobs
 31. Reskilling Revolution: Preparing 1 billion people for tomorrow’s economy
 32. Ideas on reskilling and the future of work
 33. Why we must plan Lifelong Learning
 34. Quality teaching and learning in a fully online large university class: a mixed methods study on students’ behavioral, emotional, and cognitive engagement
 35. AI-kunstmatige-intelligentie-visie-werkloosheid-chatbots-generatieve-ai
 36. Kabinet presenteert visie op generatieve AI
 37. A Cluster Analysis of National AI Strategies
 38. AI & Data Privacy: Friend or Foe? How Can AI Be Both a Challenge and a Solution for Data Privacy
 39. Yet Another Stunning Breakthrough in AI
 40. The Coming AI Revolution
 41. AI for Continuing Education Staff and Teacher Training at Oulu University of Applied Sciences
 42. Major AI in Education Related Developments
 43. CT AI Task Force Computer Center Colleges
 44. AI Revolutionising Smartphone
 45. A Look Back: New Guidance I’m Giving My Students on ChatGPT Use – We’ll See How It Goes
 46. Smartify Uses AI to Generate a Personalized Audio Tour for Every Museum Visitor
 47. Meta is All In on Open Source AGI, Says Zuckerberg
 48. Getting Your Higher Education Infrastructure AI-Ready
 49. The Next Leap in AI: OpenAI’s Journey Towards GPT-5

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *