Voor- en nadelen van online discussiëren (#in)

Jullie hebben de bijdrage vast al gezien (ik loop nogal achter met het lezen van blogposts). Toch wil ik nog even stil staan bij Ervaringen met online discussieforum van Jeroen Bottema. Jeroen gaat hier in op de voor- en nadelen van het gebruik van een online discussieforum, tijdens een masteropleiding, en op de rol van de moderator.

De voordelen van online discussiëren hebben voor een groot deel te maken met een verbeterde kwaliteit van het onderwijs. Studenten hebben, in vergelijking met een face-to-face discussie, meer gelegenheid om na te denken over hun bijdragen. Bovendien heb je tijdens bijeenkomsten meer gelegenheid voor verdieping en verbreding.

Bij de nadelen gaat Jeroen o.a. in op de verschillende dynamiek van een a synchrone online discussie. Het kan bijvoorbeld even duren voordat een discussie op gang komt. Opvallend is dat je bij online discussies ook 'stille' lerenden hebt. Het fenomeen dat tijdens groepsdiscussies vaak steeds dezelfde lerenden aan het woord zijn, komt online dus ook terug. Wellicht gaat het daarbij wel om een andere categorie lerenden.

Jeroen Bottema bevestigt in feite wat we uit de literatuur weten over online discussiëren. Hij benadrukt daarbij ook het belang van het online modereren. Deze rol wordt overigens ook deels vervuld door studenten. Eén van de interventies hierbij is het laten focussen van lerenden op de stellingen, en geen vragen of opmerkingen te plaatsen. Soms, schrijft Jeroen, voegt hij daar spelregels aan toe (bijvoorbeeld minimaal 1x reageren op de stelling met argumenten uit literatuur x en min. twee reacties op bijdragen van anderen). Tijdens deze masteropleiding doet hij dat niet, omdat lerenden mede-eigenaar zijn van de elektronische leeromgeving (suggestie: spreek samen met lerenden spelregels af).

Tot slot waarschuwt hij voor het te vrijblijvend gebruiken van een online forum:

Het belangrijkste leerpunt van de afgelopen periode bij het inzetten van een online discussieforum is dat het door alle betrokkenen moet worden gezien als een volwaardig onderdeel van de opleiding. Als er op de f2f-bijeenkomsten niet verder gebouwd wordt op de activiteiten in de fora, dan ontbreekt er samenhang. Dat motiveert niet om te participeren. De doelstellingen van de f2f-bijeenkomsten en die van de discussiefora moeten elkaar aanvullen.

Ik ben erg enthousiast over deze blogpost. Vooral omdat Jeroen Bottema hierin ook reflecteert op zijn rol als begeleider. Ik ken weinig docenten die dit doen. Hij illustreert hiermee ook hoe waardevol een weblog kan zijn als onderdeel van een persoonlijke leeromgeving.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *